Region Jämtland Härjedalens nya fullmäktige installerat

På tisdagen samlades nya regionfullmäktige på Folkets Hus för ett sammanträde där fullmäktiges presidium för de kommande fyra åren valdes. Regionfullmäktige valde Anders Sundin (S) till ordförande, Anne Svensson (V) till förste vice ordförande och Maud Herkules (M) till andre vice ordförande. Det är presidiet som ansvarar för att leda fullmäktiges möten.

– Vi i presidiet är oerhört glada och stolta att ha fått det här förtroendet. Att få jobba för att stärka och värna om demokratin är ett hedersuppdrag och vi ska verka för ett gott debattklimat och vill verka för ett fortsatt aktivt fullmäktige, säger Anders Sundin.

Regionfullmäktige är det högst beslutande organet på regional nivå. Det är invånarna som väljer ledamöter till regionfullmäktige genom att rösta i regionvalet. I Region Jämtland Härjedalen består regionfullmäktige av 55 personer, ledamöter, som alla är representanter från politiska partier. För varje ledamot finns en ersättare.

Regionfullmäktige ansvarar bland annat för att:

  • ta beslut om övergripande mål och riktlinjer för Region Jämtland Härjedalens verksamhetsområden
  • välja ledamöter och ersättare till regionstyrelsen och nämnderna samt välja revisorer som granskar Region Jämtland Härjedalens verksamheter
  • ta beslut om Region Jämtland Härjedalens ekonomi, till exempel hur stor skatten ska vara och hur pengar ska fördelas mellan Region Jämtland Härjedalens olika verksamheter
  • ta beslut om vad regionstyrelsen och nämnderna ska arbeta med.


Vid nästa sammanträde, den 7 december, ska fullmäktigeförsamlingen välja ledamöter till regionstyrelsen och de olika nämnderna.

För mer information:
Anders Sundin (S), Regionfullmäktiges ordförande, 070-222 66 48

Text: Sara Nilsson