Region Jämtland Härjedalen prisar kulturskapare

Silversmeden Kerstin Öhlin Lejonklou fotad i solnedgång vid en sjö.

Silversmeden Kerstin Öhlin Lejonklou som tilldelats Region Jämtland Härjedalens kulturpris. Foto: Mia Ericson

Tisdag 11 juni beslutade Regionala utvecklingsnämnden att dela ut ett flertal stipendier och kulturpris.

Regionens kulturpris är ett erkännande av en kulturell gärning och ett högtstående konstnärskap och det samiska stipendiet uppmärksammar personer som medverkat till att bevara och föra vidare det sydsamiska kulturarvet.

– Det är glädjande att få uppmärksamma Kerstin Öhlin Lejonklous mångåriga och enastående konstnärskap och Jan Perssons betydande bidrag till dokumentationen av värdefulla samiska kulturmiljöer i länet, säger regionala utvecklingsnämndens ordförande Jonas Andersson (S), och tillägger: –Det är också roligt att genom kulturstipendierna följa och uppmuntra unga kulturskapare att fortsätta sin konstnärliga utveckling.

Kerstin Öhlin Lejonklou får kulturpris till Peterson-Bergers minne

Regionens kulturpris tilldelas i år silversmeden Kerstin Öhlin Lejonklou. Ur motiveringen:

Kerstin Öhlin Lejonklou har varit verksam som silversmed i mer än 60 år. I smedjan på Postgränd 17 i Östersund har hon skapat smyckeskonst i världsklass.

Kerstin har skapat unika smycken och corpus till så väl privatpersoner som institutioner. Framträdande är hennes skarpa formspråk som har bevarat och utvecklat traditioner, men även utmanat betraktaren med nytänkande idéer. Ett urval av hennes arbeten finns representerade på Nationalmuseum i Stockholm. Under åren har hon inspirerat och generöst delat med sig av sina kunskaper.

Region Jämtland Härjedalen vill genom utmärkelsen uppmärksamma Kerstins långa och betydelsefulla konstnärliga gärning inom smyckekonsten och det samtida smidet.

Region Jämtland Härjedalens samiska stipendium

Det samiska stipendiet uppmärksammar personer eller grupper i Jämtland Härjedalens del av Saepmie, som medverkat till att bevara och föra vidare det sydsamiska kulturarvet. Årets mottagare är Jan Persson.

Jan Persson har under många år varit inspiratör och drivande kraft för att dokumentera det sydsamiska kulturlandskapet och har deltagit i flera dokumentationsprojekt, både lokala, regionala och EU-finansierade. Med sin kunskap och lokalkännedom har han bidragit till att många hundra samiska kulturlämningar dokumenterats, både i västra Jämtland och angränsande område i Norge samt till att förändra synen på det sydsamiska kulturlandskapet och historien, både vad gäller omfattning och ålder. 

Årets kulturstipendiater

Region Jämtland Härjedalens kulturstipendium till Peterson-Bergers minne är ett stöd och uppmuntran i konstnärlig utveckling och framtida verksamhet. Stipendiet kan sökas av personer till och med 30 år och är avsett för konstnärlig förkovran genom fort- eller utbildning.

Stipendiaterna i år är:

  • Emil Olofsson, 29 år, film
  • Sofia Hultqvist Kott, 24 år, musik
  • Dexter Kvam, 24 år, musik.

– Priset och stipendierna delas ut på det sydsamiska kulturcentret Gaaltije i Östersund den 31 augusti. Dit vi hälsar alla välkomna, avslutar Jonas Andersson.

För mer information:

Jonas Andersson, ordförande Regionala utvecklingsnämnden
E-post: jonas.andersson@regionjh.se

Anna Söderbäck, Områdeschef Kultur och bildning
Telefon: 063 14 67 32
E-post: anna.soderback@regionjh.se

Text: Region Jämtland Härjedalen