Region Jämtland Härjedalen höjer beredskapen på grund av ökad smittspridning av covid-19

Just nu ser vi en ökande smittspridning av covid-19 i Jämtland Härjedalen. Även om siffrorna är förhållandevis låga i jämförelse till många andra regioner i Sverige och övriga länder i Europa är risken stor att vi går mot en ny smittotopp framöver. Av den anledningen går Region Jämtland Härjedalen nu upp i stabsläge.

Under vecka 46 var 30% av alla positiva prover från människor som är ovaccinerade eller som precis fått sin första dos. Övriga 70% av de positiva proverna hittas hos fullvaccinerade individer. De prover som togs och analyserades den 23 november visade att 4,5% var positiva och det är det högsta antalet sedan början av juni. Med anledning av detta har Region Jämtland Härjedalen beslutat att gå upp i så kallat stabsläge.

– Med tanke på hur utvecklingen ser ut i andra delar av Sverige, men framförallt i andra europeiska länder är det rimligt att anta att även vi kommer att drabbas av en ny våg av smitta som kommer att öka belastningen på hälso- och sjukvården. Av den anledningen har regionledningen beslutat att höja beredskapsnivån och återgå till tätare avstämningar kring läget för att kunna agera snabbt och ta de beslut som situationen kan kräva, säger regiondirektör Hans Svensson.

Beslut har även fattats om interna restriktioner för Region Jämtland Härjedalens medarbetare som innebär att:

  • Interna möten och sammankomster ska genomförs digitalt.
  • Distansarbete rekommenderas för de medarbetare som har möjlighet att arbeta hemifrån för att minska risken för smittspridning.

Dessa restriktioner gäller från och med nu och fram till sista januari. Under morgondagen kommer den regionala särskilda ledningen samlas för första gången sedan augusti för att följa den rådande utvecklingen och vidta de åtgärder som behövs.

För mer information:
Hans Svensson, regiondirektör

Text: Sara Nilsson

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se