Regiondirektören talar på Folk och Försvars konferens

Den 7–9 januari håller Folk och Försvar sin årliga rikskonferens i Sälen. En av talarna under konferensen är Sara Lewerentz, regiondirektör i Region Jämtland Härjedalen.

– Det här är Sveriges främsta forum för diskussion om säkerhetspolitik, försvar och krisberedskap. Det är en fantastisk möjlighet för Region Jämtland Härjedalen att bli inbjuden som talare och jag hoppas bidra till denna viktiga dialog genom att dela våra tankar med så många kunniga, engagerade deltagare, säger Sara Lewerentz.

Programmet är indelat i olika block som berör exempelvis folkets engagemang, att skapa samhällelig motståndskraft, totalförsvar som demokratifråga, Försvarsmaktens och civilsamhällets roller i Nato samt Sveriges framtid som allierad.

Måndagen den 8 januari medverkar Sara Lewerentz under blocket Hur leder vi Sverige i kris och krig. Rubriken för hennes programpunkt är Att bygga beredskap underifrån, och hon talar då tillsammans med Anna Lindh Wikblad som är kommundirektör i Luleå kommun, Norrbotten.

– Jag kommer berätta om regionens beredskapsarbete och ge exempel på hur vi gemensamt i Sverige kan stärka samhällets beredskap. Jag kommer även prata om vårt viktiga samarbete med Norge, avslutar Sara Lewerentz.

För mer information:

Sara Lewerentz, regiondirektör, 076-126 10 67

Mer om rikskonferensen finns att läsa på Folk och Försvars webbplats: Folk och Försvars Rikskonferens 2024 - Folk och Försvar (folkochforsvar.se)

Text: Sara Nilsson