I mitten av fotografiet syns en dansare som står på ett ben. Dansaren har blicken mot marken och sträcker höger arm uppåt. I bakgrunden syns en gles glänta av björkar och granar. Fotografiet har ett filter i gula och bruna toner.

Johanna Albertsson, koreograf och dansare. Fotograf: Marcus Tinnerholm.

Ny utbildning knyter samman konstnärlig gestaltning med perspektiv på platsutveckling

I höst startar den nya kursen PlatsKonstKultur – ett samarbete mellan Region Jämtland Härjedalen och Mittuniversitetet där studenter från olika fält utforskar och utvecklar ett konstnärligt projekt i samverkan med lokala aktörer.

– Den röda tråden i kursen är att undersöka och förstå hur platsen och landskapet kan vara utgångspunkt i konstnärligt skapande och upplevelser. Fråga inte vad du kan göra med platsen utan vad platsen kan göra med dig och vad kan du ge tillbaka i en dialog, förklarar Sara Erlingsdotter, regissör och lärare inom scenkonst.

Sara Erlingsdotter, som har tidigare erfarenhet av konstnärliga projekt med platsen i fokus har tillsammans med Sandra Wall-Reinius, docent i kulturgeografi vid Mittuniversitetet, varit med i samverkansarbetet där universitetet och Region Jämtland Härjedalen tillsammans med Gaaltije och Jamtli tagit fram kursens innehåll.

– För att kunna belysa en plats ur flera olika perspektiv behövs att flera olika röster kommer till tals. Därför har det varit centralt för oss att dela varandras kunskaper och erfarenheter när vi har utvecklat kursen, säger Sandra Wall-Reinius.

– Som regionalt utvecklingsansvarig aktör ligger det på oss att ta fram en hållbar strategi för länets utveckling tillsammans med kommuner, näringsliv, företag, utbildningsaktörer och civilsamhälle. Vi ska också samverka för ett dynamiskt och tillgängligt kulturliv i hela länet. Den här utbildningen är ett lysande exempel på resultat av det, säger Magnus Aspegren som är regional utvecklingsdirektör i Region Jämtland Härjedalen.

En långsiktig satsning och kunskapsprocess

I kursen som är tvärdisciplinär samarbetar studenter, konstnärer, akademiker, den offentliga och privata sektorn och – viktigast av allt – lokala samhällen i Jämtland Härjedalen. Respekt och helhetsperspektiv på natur och lokalsamhälle är viktiga ledord, och inspiration hämtas också från samiska platsperspektiv.

Kursen är en del av ett projekt med samma namn, och den första av flera tvärvetenskapliga kurser med fokus på konstnärliga projekt som Mittuniversitetet kommer att erbjuda under projektets gång.

Fler kurser kommer att starta under 2025–2026 och enligt Sara Erlingsdotter kan projektet ses som en del i en långsiktig satsning och kunskapsprocess.

– Förhoppningen är att projektet PlatsKonstKultur i förlängningen ska leda till att skapa konstnärliga projekt i regionen. Det är otroligt inspirerande att få arbeta i Jämtland Härjedalen med den stolthet man har för sin konst, kultur och historia, inte minst det samiska kulturarvet, och den nyfikenhet och drivkraft som finns inför framtiden, säger Sara Erlingsdotter.

– Det här är som gjutet för hur konsten tar en given plats i hur en region ska och kan utvecklas. Att konsten blir en given spelare för att fånga upp en plats till ett konstnärligt uttryck, tätt kopplat till att utveckla upplevelsen av vårt Jämtland Härjedalen. Det här är någonting som kommer kunna bli unikt för just vårt län och en del av en konstnärlig utveckling, säger Magnus Aspegren.

Ansökan till kursen PlatsKonstKultur – upplevelse och konstnärlig gestaltning är öppen från 15 mars till 15 april.

Information om kursens innehåll och ansökan finns här:
Kulturgeografi AV, PlatsKonstKultur – upplevelse och konstnärlig gestaltning | miun.se

Om projektet PlatsKonstKultur


PlatsKonstKultur är en kurs inom ämnet kulturgeografi. Det är den första kursen som erbjuds inom projektet PlatsKonstKultur, som bygger på samverkan mellan Mittuniversitetet och Region Jämtland Härjedalen tillsammans med Gaaltije och Jamtli.

Projektet ska resultera i ytterligare kurser i kulturgeografi och andra discipliner som planeras starta under läsåret 2025–2026.

Kurserna är tvärvetenskapliga och utvecklar metoder för att skapa konstnärliga projekt i interaktion med plats utifrån olika perspektiv.

För mer information, kontakta:

Sara Erlingsdotter, konstnärlig ledare och lärare i scenkonst
Telefon: 070-8778692
E-post: sara.erlingsdotter@himlabacken.se

Sandra Wall-Reinius, docent i kulturgeografi, Mittuniversitetet
Telefon: 010-1428246
E-post: sandra.wall-reinius@miun.se

Magnus Aspegren,
regional utvecklingsdirektör, Region Jämtland Härjedalen
Telefon: 063-14 65 77
E-post: magnus.aspegren@regionjh.se

 

Text: Region Jämtland Härjedalen och MIttuniversitetet.