Nu startar vaccinationer mot influensa

I Jämtland Härjedalen har vaccinationerna inletts och olika grupper vaccineras i turordning.

Influensa orsakas av virus och är mycket smittsamt. En stor del av de som vaccinerar sig slipper influensa helt eller får lindriga symtom.

Vaccination mot säsongsinfluensa ger ett ökat skydd mot årets influensavirus. Skyddet varar i 6–9 månader och varje år kan det vara ett nytt virus som orsakar influensa.

– Influensavirus förändras ständigt genom att de muterar. Därför kan man drabbas många gånger under livet och det är också en anledning till att vi erbjuder vaccination varje år, säger Mattias Skielta, biträdande smittskyddsläkare vid Region Jämtland Härjedalen.

Vem bör vaccinera sig mot säsongsinfluensa?

De med ökad risk att bli allvarligt sjuka eller som behöver skydda någon som har kraftigt nedsatt immunförsvar, rekommenderas att vaccinera sig mot säsongsinfluensa. Vaccinering kommer att ske enligt följande turordning:

  • Sedan vecka 43 erbjuds vaccination för de som bor på ett särskilt boende för äldre (SÄBO) och de som har hemsjukvård.
  • Från 8 november, vecka 45 och framåt: Personer 65 år eller äldre, de som tillhör någon av de rekommenderade grupperna och de som är gravid efter graviditetsvecka 12.
  • Från vecka 47 och framåt: Personal som jobbar inom vård- och omsorg eller hälso- och sjukvård.
  • Från vecka 49 och framåt: Övriga.

Vaccin mot pneumokocker

Pneumokocker är en typ av bakterier som kan orsaka flera olika sjukdomar, till exempel lunginflammation, bihåleinflammation eller hjärnhinneinflammation.

Pneumokockvaccin ger ett skydd mot de svåraste infektionerna orsakade av pneumokocker. Vaccination mot pneumokocker rekommenderas till samma grupper som för influensavaccin samt till rökare, svetsare och till personer med alkohol- eller drogmissbruk. Pneumokockvaccin rekommenderas inte till friska gravida.

– Region Jämtland Härjedalen erbjuder vaccination mot pneumokocker och många väljer att ta vaccinet i samband med vaccination mot säsongsinfluensa. Om du redan har fått vaccin mot pneumokocker så behöver du i regel inte ta det igen, säger Mattias Skielta.

Vad kostar det?

Vaccinationen mot säsongsinfluensa och pneumokocker är kostnadsfri för dig som tillhör någon av de grupper som rekommenderas att vaccinera sig.

Kan jag ta flera vaccin samtidigt?

Personer över 18 år kan få vaccin mot både säsongsinfluensa och covid-19 vid samma tillfälle. För dem som är under 18 år så måste det gå minst 7 dagar mellan vaccinationstillfällena.

Det går även att vaccinera sig mot säsongsinfluensa och pneumokocker vid samma tillfälle, men inte att vaccinera sig med alla tre vaccinen samtidigt.

Läs mer

Mer information om vaccination mot influensa finns på 1177.se.

Text: Thomas Jarnehill

0 av 0 gillar detta

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se