Nu rullar Region Jämtland Härjedalens nya ambulansbuss ut på vägarna

Region Jämtland Härjedalen erbjuder sedan 2003 sina invånare en effektiv och attraktiv sjukreselösning med ambulansbuss mellan Östersunds sjukhus och universitetssjukhuset i Umeå. Under 2023 transporterades cirka 2600 patienter via ambulansbussen, som kallas Ambuss. I januari 2024 tas en ny ambulansbuss i drift.

Den nya bussen kan erbjuda 16 sittplatser för sjukresenärer, två rullstolsplatser samt fyra liggplatser för patienter med vårdbehov. Bussen är också mer flexibelt uppbyggt för att kunna anpassas för de patienter som transporteras. Under transporten medtas även gods mellan sjukhusen.

- I vår nya Ambuss får vi möjlighet att utifrån patientens behov bestämma transportsätt, samt få en säkrare och mera lättjobbad arbetsplats i en modern och komfortabel buss. Då den gamla bussen blir kvar som backup kommer vi att eliminera driftstopp och undermåliga ersättningsfordon, säger Olle Qvarfordt, teamledare för Ambuss.

Ombord på ambulansbussen arbetar dagligen två chaufförer och en sjuksköterska i ett team för att tillgodose att patienter och gods tas väl om hand under hela resan mellan de två sjukhusen i Östersund och Umeå. Bussen trafikerar sträckan Östersund-Sollefteå-Örnsköldsvik-Umeå tur och retur varje helgfri måndag-fredag.

- Med den nya bussens flexibilitet tillsammans med den kompetenta personalen tar vi ytterligare ett steg framåt vad gäller effektiva och attraktiva sjukresor i glesbygd. Detta samtidigt som vi minimerar regionens kostnader för sjukresor och godstransporter mellan sjukhusen i Östersund och Umeå, säger Tommie Vesterlund, enhetschef för Ambuss.

Visning av nya Ambuss

På torsdag den 11 januari mellan 10:00 och 12:00 kommer den nya ambulansbussen stå parkerad utanför huvudentrén till Östersunds sjukhus. Såväl press som allmänhet är välkomna för en närmare titt. På plats finns Olle Qvarfordt och Tommie Vesterlund för att svara på frågor och visa runt i bussen.

Statistik Ambuss 2023

• 647 patienter med vårdbehov under resan
• 1949 patienter utan vårdbehov under resan
• 363 personer som medföljde patient
• 2708 kollin medfördes mellan sjukhusen

För mer information kontakta
Tommie Vesterlund, enhetschef Ambuss
Epost: tommie.vesterlund@regionjh.se, Tel. 063 14 78 32

Text: Elin Gunnarsson