Klartecken på lönesatsning från hälso- och sjukvårdsnämnden

Under dagens hälso- och sjukvårdsnämnd – den sista ordinarie innan valet i september – låg mycket fokus på läget i vården inför sommaren, men även en uppdatering kring pågående åtgärder för att hålla budget med beaktande av patientsäkerhet och vårdgaranti.

Under nämnden blev det också klarlagt att Region Jämtland Härjedalen spänner bågen i införandet av organiserad prostatacancertestning (OPT) genom att inkludera tre åldersgrupper i testningen till skillnad från övriga norrlandsregioner som planerar för två.

– Jag är oerhört glad över att vi vågar satsa på detta viktiga arbete och höja ambitionsnivån ytterligare, säger Tom Silverklo, hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Den organiserade prostatacancertestningen kommer från och med 2023 att erbjudas till män i åldern 50, 56 och 62 år. För att långsiktigt kunna finansiera prostatacancertestningen behöver nämndens ram utökas med motsvarande 3,1 mkr vilket har äskats i ordinarie budgetprocess inför 2023.

Under mötet beslutade också en, näst intill, enig nämnd att godkänna det förslag till lönesatsningar på sjuksköterskor som tidigare rapporterats om. SD valde att inte delta i beslutet.

– Det här är inte en magisk lösning, men det är en början och ett viktigt steg på vägen där vi i alla fall erbjuder våra sjuksköterskor en mer konkurrenskraftig lön, säger Tom Silverklo och fortsätter;

– Vi ser även fram emot att se resultaten av den tidigarelagda utvärderingen som fack och arbetsgivare arbetar med gällande arbetstidsavtalet bland annat. Konkurrensen för att rekrytera hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige är stenhård och med en stärkt ekonomi måste nu målet vara att bli en attraktiv arbetsgivare för både nuvarande och kommande medarbetare.

Ärendet kommer att gå vidare till Regionstyrelsen i början av nästa vecka och sedan tas det slutgiltiga beslutet i regionfullmäktige den 21–22 juni.

För mer information
Tom Silverklo, hälso- & sjukvårdsnämndens ordförande, 073-267 27 97

Text: Sara Nilsson

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se