Jämtland Härjedalen och Trøndelag möts kring försvar och beredskap

Jämtland Härjedalen och Trøndelag är regioner med en gemensam historia och lång tradition av samarbete. Det säkerhetspolitiska läget i Europa aktualiserar också behovet av starkare regional samverkan kring framtidsfrågor i Mittnorden. Konferenserna Fellesstemmen och Trøndelagsmøtet blir viktiga mötesforum kring mobilitet och beredskap.

Den 10 januari samlas förtroendevalda och tjänstepersoner från Jämtland Härjedalen och Trøndelag på Fellesstemmen som är gränskommittén Fellesrådets årliga konferens. Den här gången är fokus på militär mobilitet och beredskap, och ambitionen om att stärka det gränsöverskridande transportstråket.

– Trøndelag, med sin hamnstruktur och väst-östliga förbindelser till Sverige och Finland, är centralt för mottagandet och transit av allierade förstärkningar till de nordiska länderna. Väg- och järnvägsstråket mellan Trøndelag och Jämtland kommer bli väldigt viktig för militära transporter framöver vilket innebär att transportinfrastrukturen behöver ha den funktionalitet och robusthet som krävs för att fungera. Detta är något vi för dialog med de nationella myndigheterna om i våra respektive länder, säger Jonas Andersson (S), ordförande i Regionala utvecklingsnämnden.

– Det är viktigt för den nordiska säkerheten att Trøndelag och Jämtland Härjedalen samarbetar för att utveckla robusta och framtidsinriktade kommunikationslinjer. Detta för att stödja mottagande och transit av allierade förstärkningar i krissituationer. Jag är därför mycket tillfreds över att vi har etablerat samarbetsmekanismer som förbättrar våra möjligheter att påverka de nationella myndigheterna i våra respektive länder. Detta kan vara avgörande för att realisera ett nödvändigt lyft i att knyta våra två regioner närmare varandra för att möta vår gemensamma säkerhetsutmaning, säger Tomas Iver Hallem (Sp, Senterpartiet), fylkesordförande i Trøndelag.

Den 11–12 januari arrangerar Trøndelag fylkeskommune sin årliga konferens Trøndelagsmøtet. Då samlas politiker, näringsliv, institutioner och andra intressenter till föreläsningar och samtal kring hur Trøndelag ska förbli en attraktiv region. Årets tema är Trøndelag mot 2050 – er vi rustet for en ny virkelighet – och även där står försvar och beredskap i fokus.

Från Region Jämtland Härjedalen deltar bland annat regionstyrelsens ordförande Bengt Bergqvist (S), regionala utvecklingsnämndens ordförande Jonas Andersson (S) och regionala utvecklingsdirektören Magnus Aspegren.

– Samarbetet mellan Trøndelag och Jämtland Härjedalen är viktig inte minst när det kommer till att knyta samman och stärka våra viktiga transportstråk. Det är till nytta för båda våra län och fylke men också för våra länder och Norden i stort, menar Bengt Bergqvist, regionstyrelsens ordförande i Region Jämtland Härjedalen.

Både Fellesstemmen och Trøndelagsmøtet hålls i Stjørdal, cirka 3 mil från Trondheim.

För mer information:

Bengt Bergqvist (S), regionstyrelsens ordförande, Region Jämtland Härjedalen,
070-363 38 76

Jonas Andersson (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden,
Region Jämtland Härjedalen jonas.andersson@regionjh.se

Magnus Aspegren, regional utvecklingsdirektör, Region Jämtland Härjedalen,
063-14 65 77

Text: Berit Eriksson/Linda Henriksson