Jämställdhet tema på digitalt fullmäktigesammanträde

Mäns våld mot kvinnor förekommer över hela världen och inom alla kulturer. Det erkänns idag som ett globalt samhällsproblem och en kränkning av mänskliga rättigheter. Jämställdhet och mäns våld mot kvinnor är det tema som präglar regionfullmäktiges sammanträde 13–14 april.

Varje sammanträde i regionfullmäktige har ett tema där ett särskilt ämne belyses lite extra. Trots att mäns våld mot kvinnor alltid är aktuellt känns det extra viktigt att fokusera på det just nu med tanke på coronapandemin.

– Statistik visar att antalet anmälda misshandelsbrott mot kvinnor ökade under 2020. När allt fler familjer tvingas stanna hemma riskerar mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer att öka. Isoleringen gör kontroll och våld möjligt inom hemmets väggar, säger regionfullmäktiges ordförande Thomas Anderson.

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer existerar överallt och förekommer oberoende av kulturell och religiös tillhörighet, etnicitet, sexualitet, social tillhörighet och ålder. Genom att lyfta temat får regionfullmäktige mer kunskap i dessa viktiga frågor samtidigt som man aktivt tar ställning för alla människors lika värde och demokratin.

– Att säkra människors mänskliga rättigheter är en av de viktigaste uppgifterna för demokratier världen över. Våld mot kvinnor definieras i dag som en allvarlig kränkning av kvinnors mänskliga rättigheter och vi har därmed ett stort ansvar att förändra detta, säger Thomas Andersson.

Regionfullmäktiges sammanträde börjar den 13 april kl.13. På agendan finns även årsredovisning och ansvarsprövning för 2020. För att begränsa risken för smittspridning genomförs fullmäktiges sammanträde digitalt med alla ledamöter utom presidiet på distans. Webbsändningen från sammanträdet finns att se här.

För mer information:
Thomas Andersson, Regionfullmäktiges ordförande, 070-60 900 78


Text: Sara Nilsson