Företagsstöd till besöksnäringen för att mildra effekterna av coronakrisen

Den 13 oktober 2020 beviljade Tillväxtverket ett stödprogram till Region Jämtland Härjedalen som ämnar mildra de negativa effekter som coronakrisen har haft på besöksnäringen i länet. Stödet är till för att stötta den viktiga besöksnäringen. Stödet tas ur den europeiska regionala utvecklingsfonden.

Stödet avser att gå till företag och organisationer, med potential att nå och påverka många företag, som hade en sund ekonomi och tillväxtpotential innan krisen och som bedöms kunna ställa om och stärka verksamhet med god affärspotential efter corona. Coronapandemin är den värsta kris som jämtländskt näringsliv har upplevt i modern tid, framförallt kopplat till besöksnäringen. Därför är det långsiktiga målet med detta stödprogram att tillsätta stöd för investeringar och ökad konkurrenskraft för små och medelstora företag under en längre tid och med förhöjda belopp – upp till 1 500 000 kronor. Stödprogrammet omfattar drygt 8 500 000 kronor.

Programmet kommer att ha en flexibilitet i både aktiviteter och stödnivåer som utformas tillsammans med näringen med både mjuka och hårda investeringar som framförallt inriktas på åtgärder inom hållbar tjänste- och produktutveckling, hållbar affärsutveckling, marknadsföring mot nya målgrupper, investeringar för att digitalisera samt företagsutvecklande kompetensinsatser för att bredda verksamheten. Stöd kan också komma att utgå för investeringskostnader för köp av maskiner/inventarier som bidrar till en långsiktig hållbar utveckling av verksamheten.

– Det här stödet, som delfinansieras av EU, ser vi som mycket viktigt för att hjälpa besöksnäringen i länet. I Jämtland Härjedalen är besöksnäringen så pass viktig att vi ser detta som en möjlighet att kunna hjälpa till i försöken att mildra effekterna som coronakrisen medför. Då vi inte heller vet hur länge krisen kommer att fortgå och inte heller i hur stor grad den kommer att påverka är det viktigt att hjälpa besöksnäringen i de omställningar som kan komma att behövas, säger Elise Ryder Wikén, ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Jämtland Härjedalen.

Företagsstödet kan sökas av företag med verksamhet i hela Jämtlands län. Företagsstödet öppnar för ansökningar inom kort. För mer information klicka här. Stödet behovsprövas för varje företag och Region Jämtland Härjedalen prioriterar ansökningar där stödet behövs bäst.

För mer information

Martina Lundholm, områdeschef näringslivsenheten, 063-14 65 21
Elise Ryder Wikén, ordförande regionala utvecklingsnämnden, 070-649 64 04