Folkbildningsting på Ålsta folkhögskola samlar nyckelaktörer

Onsdag 12 juni samlas folkbildare från folkhögskolor och studieförbund tillsammans med politiker och kommunrepresentanter på Ålsta folkhögskola i Fränsta för att delta i Folkbildningstinget. Evenemanget är en viktig samlingspunkt för att diskutera de stora utmaningar och förändringar som folkbildningen i Sverige står inför.

Under dagen kommer deltagarna att få en aktuell lägesbild av folkbildningens förutsättningar på nationell, regional och kommunal nivå.

Folkbildningstinget arrangeras av Region Jämtland Härjedalen och Region Västernorrland.

– Folkbildningen i Sverige befinner sig i ett läge där mycket är osäkert inför framtiden, årets Folkbildningsting är en fantastisk möjlighet att få en djupare förståelse för folkbildningens nuvarande situation och dess framtida utmaningar inte minst genom folkbildningsutredningens medverkan. Detta Folkbildningsting utgör ett viktigt steg i att förbättra samverkan och stärka folkbildningens roll i samhället, säger HansOlov Furberg, verksamhetschef, kultur och bildningsverksamheten, Region Västernorrland.

– Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen har tidigare arrangerat Kulturting tillsammans. Att vi nu kraftsamlar genom ett Folkbildningsting gör vår samverkan och kraft ännu starkare, säger Anna Söderbäck, områdeschef för kultur och bildning, Region Jämtland Härjedalen.

Dagen inleds med politikerna Amanda Lind, (MP) riksdagsledamot, Jonny Lundin (C), ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Västernorrland och Robert Uitto (S), ledamot i regionala utvecklingsnämnden, Region Jämtland Härjedalen. Deras inledning sätter tonen för en dag fylld med presentationer och diskussioner.

Bland dagens inbjudna föreläsare återfinns:

  • Johan von Essen, Marie Cederschiöld högskola, som kommer att prata om Folkbildningsrådets rapport ”Folkbildning i landsbygder".
  • Christer Nylander, särskild utredare, som ska presentera resultaten av folkbildningsutredningen som offentliggörs nationellt den 14 juni.
  • Morgan Öberg från Folkbildningsrådet, som ska ge en uppdatering om Folkbildningsrådets aktuella verksamhetsåtaganden och indikatorer.
  • Krisztina Bojtár, folkbildningsstrateg för Region Dalarna, som ska berätta om Region Dalarnas strategiska arbete för folkbildning.

För mer information:

Anna Söderbäck, områdeschef för kultur och bildning, Region Jämtland Härjedalen
Telefon: 063 14 67 32
E-post: anna.soderback@regionjh.se

Text: Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen