Elektrifieringslöfte presenteras på Infrastrukturdepartementets pressträff

Onsdagen den 9 juni deltar Regionala Utvecklingsnämndens ordförande Elise Ryder Wikén i infrastrukturminister Tomas Eneroths pressträff. Där kommer hon att presentera Region Jämtland Härjedalens elektrifieringslöfte till regeringen, för en snabb omställning av tunga godstransporter.

Under hösten 2020 tillsatte regeringen en elektrifieringskommission med ett uppdrag på två år. Uppdrag ska särskilt fokusera på hur tunga vägtransporter inom de mest trafikerade områdena kan elektrifieras i en nära framtid, exempelvis i så kallade regionala elektrifieringspiloter som har fokus på statisk laddinfrastruktur. Elektrifieringskommissionen ska ta fram genomförandeplaner med konkreta åtaganden, där så kallade elektrifieringslöften är en del av arbetet.

– Region Jämtland Härjedalen har tagit ansvar för att samordna elektrifieringslöftena från intresserade aktörer i Jämtlands län, men det känns viktigt att vi som organisation tar det ett steg längre för att påskynda och möjliggöra elektrifieringen, säger regionala utvecklingsnämndens ordförande Elise Ryder Wikén.

Tillsammans med Länsstyrelsen Jämtlands län kommer Region Jämtland Härjedalen att följa arbetet och systematiskt arbeta med kunskapsinhämtning och informationsspridning för att bidra till att öka takten i elektrifieringen av tunga lastbilar. Samordning sker via Energikontoret och i arbetet använder vi oss av redan etablerade plattformar som tex Miljö- och klimatrådet i Jämtlands län, som är en aktörsgemensam plattform för samordning av länets näringsliv, kommuner, akademi, myndigheter och intresseorganisationer.

Flera aktörer har slutit upp för att gemensamt bidra till att genomföra elektrifieringen, däribland Berners Tunga Fordon AB, Curt Sillström Åkeri AB, Inlandsbanan och Jämtkraft

– Det är fantastiskt kul att så många av de stora aktörerna vill jobba tillsammans med detta. Transporter genererar cirka en tredjedel av växthusgasutsläppen och vägtransporter orsakar drygt 90 procent av dessa. Ökad elektrifiering av de regionala godstransporterna kommer alltså att vara väldigt viktigt för omställningen till nollutsläpp i transportsektorn, säger Elise Ryder Wikén.

Pressträffen sker digitalt via Skype den 9 juni kl. 9-11. Inbjudan med länk skickas ut av Infrastrukturdepartementet.

För mer information:
Elise Ryder Wikén (M), Regionala utvecklingsnämndens ordförande, 070-649 64 04

Text: Sara Nilsson