Dags att nominera till Årets folkhälsoinsats 2024

För trettionde gången utlyser Region Jämtland Härjedalen nomineringen för årets folkhälsoinsats i länet. Samtidigt som data visar på fortsatta hälsoklyftor i befolkningen sker mycket positivt arbete ute i länet för den goda hälsan som ibland inte får den uppmärksamhet den förtjänar. Denna nominering är för dem.

Under februari månad finns möjligheten att nominera en eller flera personer, organisation, förening eller annan sammanslutning som under 2023 tagit initiativ som positivt påverkar folkhälsan i länet.

– Hälsan i befolkningen bör vara både god och jämlik, och att jobba folkhälsoförebyggande är en god investering. Med det här priset vill vi, trots ett ekonomiskt ansträngt läge, uppmärksamma och uppmuntra förtjänstfulla insatser i länet, säger ordförande i regionstyrelsens politiska råd för folkhälsa Gunnel Persson Westin (S).

Med insatser som positivt påverkar folkhälsan menas initiativ som främjar hälsa och förebygger ohälsa samt bidrar till att öka jämlika hälsan i samhället och ett ökat socialt, fysiskt och psykiskt välbefinnande därtill.

– Hälsan är generellt sett bra i länet men vi ser utmaningar och framför allt skillnader i hälsa mellan olika grupper. Det är många i länet som bidrar till att skapa förutsättningar för en bättre folkhälsa och vi vill gärna veta mer, det främjande arbetet behöver fortsatt uppmärksammas och framförallt stärkas för att tillgängliggöras för alla i länet, säger Region Jämtland Härjedalens folkhälsochef Johan Börjesson.

Denna utmärkelse delas ut på uppdrag av Regionstyrelsen och prissumman på 20 000 kronor kan ges till en eller flera pristagare.

Läs mer om hur du gör för att skicka in en nominering här: www.regionjh.se/aretsfolkhalsoinsats

För mer information:
Gunnel Persson Westin, ordf. i regionstyrelsens politiska råd för folkhälsa, 070-587 02 42
Johan Börjesson, Folkhälsochef, 070-520 07 04
Carl Persson, utvecklingsstrateg Folkhälsoenheten, 063-14 63 56