Begäran om återinförda hastigheter på E45

Region Jämtland Härjedalen har tillsammans med länets kommuner skickat en skrivelse till regeringen om begäran för återinförda hastigheter på E45. Bakgrunden är att hastigheterna sänktes på tre sträckor på E45 i Jämtlands län efter beslut i Trafikverket i november ifjol (2020).

De sträckor som fick sänkta hastigheter var:

  • Väg 504 Sveg – Väg 84 Älvros (från 90 km/tim till 80 km/tim)
  • 60 meter söder om väg 316 Älden – Väg 535 Åsarna (från100 km/tim till 80 km/tim)
  • Väg 535 Åsarna – Väg E14 Brunflo (från90 km/tim till 80 km/tim)

Regionen överklagade beslutet men hastighetssänkningarna genomfördes från 1 december 2020. Regionen tillsammans med länets kommuner begär nu att de tidigare hastigheterna återinförs.

– Vi anser att saker ska göras i rätt ordning och att beslutet om sänkta hastigheter därmed var felaktigt. Trafikverket utreder under 2022 utbyggnaden av mitträcken eller andra åtgärder för säkerheten och bibehållna hastigheter. Dessutom ligger kommande nationella transportinfrastrukturplanen för beslut under våren 2022. Mot bakgrund av detta begär vi nu hos regeringen att tidigare hastigheter på E45 återinförs. E45 är ett viktigt pendlingsstråk och de sänkta hastigheterna förlänger restiderna avsevärt säger Elise Ryder Wikén ordförande för Region Jämtland Härjedalen och Regionens Samverkansråd vilket är en samverkansarena för regionen och länets kommuner.

För mer information:
Elise Ryder Wikén, Regionala utvecklingsnämndens ordförande, 070-649 64 04
Berit M Eriksson, strateg infrastruktur, 070-378 00 73

Text: Berit Eriksson

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se