Årets folkhälsoinsats 2024 - Mikael Bohman Hackås

I dag på fullmäktiges sammanträde klockan 11.00 på Folkets hus i Östersund delas priset ut för Årets folkhälsoinsats till Mikael Bohman i Hackås som också får 20 000 kronor.

2024 års vinnare av Årets folkhälsoinsats har lagt många egentimmar på att invånarna i Hackås ska ha möjlighet till att kunna få röra på sig, träffas och må gott. Oavsett ålder och behov. Ett mervärde som får både en by och dess invånare att må bra, fysiskt som psykiskt. Mikael är killen som jobbar i det tysta och som har stor betydelse för en bys levande föreningsliv.

Motivering

Mikael Bohman är eldsjälen i Hackås som oförtrutet och ideellt jobbar sena kvällar och helger för att skapa förutsättningar för rörelseglädje och social samvaro. Mikael har med sitt stora engagemang och sin vilja att göra skillnad tagit initiativ och varit drivande i framtagandet av ett brett utbud av aktiviteter.

Det finns numera aktiviteter för alla. Såsom skidspår, vandringsled, pulkabacke, discgolfbana och hockeyrink. Aktiviteterna har bidragit till ökade möjligheter för hackåsborna att komma i rörelse, träffas och utveckla ett rikt föreningsliv. Mikael har med sina förtjänstfulla insatser positivt påverkat folkhälsan i Jämtlands län och tilldelas därför priset Årets folkhälsoinsats 2024.

Mer om priset

Region Jämtland Härjedalen delar årligen ut folkhälsopriset Årets folkhälsoinsats.

Priset är avsett att tilldelas personer, organisationer, sammanslutningar, företag eller offentlig verksamhet som på ett föredömligt och aktivt sätt tagit initiativ till åtgärder som positivt påverkar folkhälsan inom Jämtlands län. I år lämnades 100 nomineringar in av länets invånare.

För mer information, kontakta:

Gunnel Persson Westin (S), ordförande Politiskt råd för folkhälsa. Telefon: 070-587 02 42

Bengt Bergqvist (S), regionstyrelsens ordförande. Telefon: 070-363 38 76

Text: Anna Swanson Danielsson