Aktuellt från hälso- och sjukvårdsnämnden 13 juni

13 juni samlades hälso- och sjukvårdsnämnden för sammanträdande. Bland annat redovisades pilotprojektet Kultur på recept som gett positiva resultat.

Under 2021–2024 har Region Jämtland Härjedalens pilotprojekt Kultur på recept genomförts i Krokoms och Östersunds kommuner. Projektet är en politisk initierad insats som genomförts i samverkan mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och regionala utvecklingsnämnden tillsammans med tillhörande verksamheter.

– Det här har varit ett jättespännande pilotprojekt som handlar om att testa ett upplägg där kultur används som redskap. Nu ser vi ett positivt resultat som visar att metoden faktiskt leder till en bättre hälsa, säger Elin Hoffner, 1:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Uppföljning med intervjuer och självskattningsformulär visar att deltagarna är mycket positiva till programmet, aktiviteterna och ledarna samt att aktiviteterna lett till en påtaglig hälsoförbättring liksom det stora värdet av en kulturkoordinator som länk mellan deltagare och ledare.

Exempel från intervjuerna visar på känslan av en mer aktiv sjukskrivning, bruten social isolering i hemmet, bättre självförtroende, möjlighet till återhämtning via kreativt arbete.

Målgrupper har varit personer med pågående, eller risk för, sjukskrivning inom psykisk ohälsa samt social isolering. Projektet har genomförts via ett kulturprogram som under tio veckor innehöll slöjd, musik, berättande, bild, dans, arkiv, museum och bibliotek. Viktiga ledord har varit inspiration, låga trösklar, tryggt, vänligt och fritt från krav på prestation.

Träffarna leddes av erfarna ledare från det fria kulturlivet samt från offentliga kulturinstitutioner. Deltagarna har främst rekryterats via primärvården, men också via psykiatrin och från det kommunala projektet Arbete och integration.

– Utifrån rapportens resultat kommer hälso- och sjukvårdsnämnden vara aktiva i det fortsatta arbetet med kultur och hälsa. Det är viktigt liksom att fortsätta införandet av kultur på recept, säger Katarina Nyberg Finn, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Kontakt

Elin Hoffner (V), hälso- och sjukvårdsnämndens 1:e vice ordförande.
E-post: elin.hoffner@regionjh.se
Telefon: 070-313 16 63

Katarina Nyberg Finn (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
E-post: katarina.finn@regionjh.se
Telefon: 072-202 53 63

 

Text: Thomas Jarnehill