Veckobrev med information inför vaccinationer v. 28

Information gällande fördelning av kommande veckas vaccin är redan utskickad. Fördelningen vecka 28 är ändrad för Strömsund och vecka 29 för Strömsund och Campus. Leveransen för vecka 29 är bekräftad från FoHM så vaccinationstider går att läggas ut.

Alla rutiner kopplade till vaccineringen finns att hitta på regionjh.se/coronainternt. En direktlänk finns till höger på sidan.

Aktuell information:


 • Dessa vaccineras eller inbokas för vaccination v. 28
  • Vi fortsätter att vaccinera fas 1-3 samt fas 4 för patienter fyllda 18 år och äldre. Det innebär att alla vuxna kan boka tid för vaccination.
 • Vi fasar ut Astra Zeneca dos 1 till personer 65 år och äldre.
 • Under kommande veckor kommer vissa vaccinationscentraler att vara stängda. Det kommer att ske vaccinleveranser under den tiden så det måste säkerställas att det finns någon som tar emot vaccinet vid leverans.
 • Vaccinationsledning är nåbar för främst fördelningsfrågor under sommaren från vecka 26 på telefonnummer 063-451 67 11. Telefonnumret får inte lämnas ut till patienter.
 • Aktuella ändringar i övergripande rutinen, kommer att publiceras efter godkännande av HS-direktör:
  • I kap 2 har lagts in rutinen för att bereda 7 doser per vial av Comirnaty
  • Kap 4.3.1 För att intyg ska kunna utfärdas måste alla doser vara korrekt registrerade i Cosmic och överförda till NVR. I de fall det finns givna doser som inte blivit korrekt registrerade kommer en del medborgare att höra av sig och problemet måste lösas. De hänvisas till bokningstelefonen 063-14 22 50. De får där lämna uppgifter om aktuellt problem. Vid behov kommer ärendet att vidarebefordras till den hälsocentral patienten är listad alt Campus för Östersunds hälsocentraler.
  • Kap 5. Ändring i skyddsutrustning vid vaccination. Den som vaccinerar ska använda munskydd och handskar, visir är frivilligt. Plastförkläde ska användas vid patientkontakt ex hjälp med avklädning.
  • Kap 5.18. Vaccinationer av barn 12-15 år. Vaccin Comirnaty är godkänt att ges till personer fyllda 12 år och äldre. Barn 12-15 år i särskilda grupper kan efter läkarordination vaccineras, se rutin.
  • Beslut är taget att barn 16-17 år ska rekommenderas vaccination. Beslut om start av den gruppen ska tas av Folkhälsomyndigheten. Tills vidare gäller att läkare ska ordinera vaccin till barn, förslag till ändring av författning där distriktssköterskor och barnsjuksköterskor får ordinera pågår.
  • 5.7 Given dos vaccin ska registreras i journalsystemet Cosmic i anslutning till vaccinationstillfället. I de fall det inte är möjligt ska registrering ske på patientens hälsodeklaration vid vaccinationstillfället och efterregistrering i Cosmic ska ske samma dag.

Tidigare information men fortfarande aktuellt

 • Den regionövergripande rutinen uppdateras regelbundet. För att gällande rutiner ska kunna följas behöver rutinerna läsas med jämna mellanrum.
 • Läkemedelsservice önskar att vi sparar alla tomma vaccinationsförpackningar/askarna– det underlättar då man fördelar om vialerna att ha tomma askar att packa i. Skicka dessa till Karin Lindgren, Läkemedelsenheten, HUS 3 plan 5.
 • Vaccin erbjuds till personer i respektive fas som stadigvarande vistas i länet oavsett folkbokföringsadress det finns inte heller något krav att vara listad på den ort/enhet man väljer att söka sig till för vaccination.

Fördelning av vaccin

Vid behov av ändring av tilldelningen hör av er till vaccinationsledningen.

Vecka 28 uppdaterad:

Klicka för större bild

Vecka 29:

Klicka för större bild