Paus av användning av Modernas vaccin till de födda 1991 och senare

Vaccinationer med Modernas vaccin Spikevax pausas pga sällsynt biverkan i form av myokardit som framförallt setts hos yngre individer. Vidare info kommer angående hur vi hanterar dos 2 och ev dos 3 till de som fått Moderna som dos 1 sedan tidigare.

Mer information vi länken nedan.

Användningen av Modernas vaccin mot covid-19 pausas för alla som är födda 1991 och senare — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Observera att ovanstående beslut kan komma att medföra att tillgången på Pfizervaccin blir otillräcklig. Använd Moderna så långt det är möjligt i de grupper det är möjligt tex påfyllnadsdos för SÄBO, hemtjänst, hemsjukvård, 80+.

.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se