Informationsmaterial inför vaccinering av 12-15-åringar


Nu finns följande material samtal på regionjh.se/skolmaterial:

  • Informationsbrev till vårdnadshavare inför vaccinering av 12-15-åringar. Översättningar till engelska, arabiska, somaliska, dari, tigrinja, polska, persiska, sorani och thailändska laddas upp i takt med att de är klara. Samtliga översättningar bör finnas senast onsdag 6/10.
  • Samtyckesblankett
  • Hälsodeklaration
  • Länklista med hänvisning till vidare läsning

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se