23/5 2024 Temadag ”Att bli vuxen"

En dag som handlar om arbete, studier, boende, ekonomi, sexualitet & relationer, fritid och samhällsstöd. Dagen vänder sig till ungdomar och unga vuxna med funktionsnedsättning, samt närstående.

Under dagen medverkar representanter för olika verksamheter och en person berättar om egna erfarenheter.

datum & tid:
torsdag 23 maj 2024 kl. 8.30-16.00

med pauser och avbrott för lunch

plats:
BUH Köpmangatan 24 Östersund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

lokal: Länsman

kostnad:
Ingen kostnad. Vi bjuder på enklare fika på fm och em. Lunch ordnar var och en på egen hand.

anmälan: 

senast 17 maj 2024 via formuläret nedan:                                                                                    

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program för dagen

8.30-8.40 Inledning och kort info om BUH

8.40-9.00 Habilitering när man blir vuxen- Vuxenhabiliteringen

9.00-9.30 Fritid och rekreation – Östersunds kommun

9.30- 9.50 Fika

9.50-10.20 Ung vuxen, berättar om sina erfarenheter

10.20- 10.50 Lärcentrum (Kommunal vuxenutbildning) och stödfunktionen Lärum

10.50-11.20 Arbetsförmedlingens insatser

11.20-11.40 Information om personligt ombud

11.40-11.50 Kort info om ekonomiska ersättningar från Försäkringskassan

12.00- 13.00 Lunch på egen hand

13.00-13.30 Stödinsatser via LSS - Östersunds kommun

13.30-14.00 Daglig verksamhet, arbete via LSS – Östersunds kommun

14.00- 15.00 Sexualitet och funktionshinder - (för föräldrar) BUH Kärlek och relationer – (för ungdomar och unga vuxna), BUH

15.00-15.15 Fika

15.15-15.45 Att ha God man eller förvaltare - Överförmyndarenheten

15.45-16.00 Utvärdering

Anmälningsformulär
Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 17 maj klockan 23.59.

ansvarig/upplysningar

Eva Nyström arbetsterapeut           tfn: 063- 15 46 24

Anmälan endast via
forumlär nedan.