Viktig info angående påfyllnadsdos för boende på SÄBO, hemsjukvårdspatienter, hemtjänstbrukare och individer 80 år och äldre

Enligt besked från Folkhälsomyndigheten 1/10 gäller följande:

  • Påfyllnadsdos för SÄBO, hemtjänstbrukare, hemsjukvårdspatienter och individer 80 år och äldre:
     
    • Comirnaty/Pfizer och Spikevax/Moderna kan användas oberoende av vilket vaccin individen har fått som dos 1 och dos 2.
    • Comirnaty från Pfizer – en dos minst 6 månader efter dos 2.
    • Spikevax från Moderna – en halv dos (OBS!) minst 6 månader efter dos 2 – följ instruktion men dra upp halv dos dvs 0,25 ml.

Observera att för särskilda grupper med nedsatt immunförsvar har rekommenderats en extra dos i grundvaccination (dvs en tredje dos) – dessa grupper ska ha en hel dos oavsett vilket av de två vaccinen som ges. För denna grupp ska samma vaccin som getts som dos 1 och 2 användas så långt det är möjligt för den tredje dosen i grundvaccinationen.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se