Information till alla medarbetare


 • Beslut om avveckling av Skyddsmask 90
  Läs svaret


 • Uppdaterat dokument för screening i samband med covid-19 i Region Jämtland Härjedalen
  Läs svaret


 • Status angående test av antikroppar mot covid-19 i Region Jämtland Härjedalen
  Läs svaret


 • Återgång till ordinarie rutiner för covid-provtagning av personal
  Läs svaret

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se