Kan en varierad kost tidigt i livet förebygga matallergier?

Stina Bodén, Leg dietist, Med Dr, Post dok, Dietistmottagningen

Allergiska sjukdomar drabbar vart tredje svenskt barn. Eftersom kostens sammansättning påverkar både tarmflorans och immun-försvarets funktion skulle nya kostråd kunna minska risken för allergier.

Om studien

I detta projekt undersöks om kostens sammansättning och diversitet under graviditet och tidig barndom kan minska barnets risk för allergisk sjukdom, och om en potentiellt minskad risk har samband med sammansättningen av bakterier i tarmfloran.

Metod

I födelsekohortstudien NorthPop inkluderas 10 000 familjer under graviditet och följs till dess att barnen är minst 7 år. Vi samlar in enkäter, inklusive kostenkäter, blodprover och urin från både mammor och barn samt saliv och avföringsprover från barnen vid upprepade tillfällen under hela studietiden. I detta projekt använder vi de gravida mammornas rapporterade kostintag liksom barnens kostintag vid 9 månaders ålder för att konstruera ett poängsystem – 'diet diversity score'. Kostens variation analyseras sedan i relation till risken för allergisk sjukdom hos barnen fram till 18 månaders ålder. Vidare kommer vi undersöka om det finns ett samband mellan variation i kosten vid 9 månader och variation i tarmfloran vid samma ålder. I projektet ingår också att studera mammornas kostkvalitet genom ett litteraturbaserat kostindex som har som syfte att fånga den potentiella inflammatoriska effekten av kosten och kopplingen till allergirisk hos barnen. Detta är ett intressant samband att studera eftersom immunförsvaret utvecklas redan under fosterlivet.

Nytta

Vi hoppas att studien ska kunna bidra till hur framtida kostråd utformas till gravida kvinnor och små barn för att i förlängningen förebygga att fler barn får astma och allergier.