Andningshjälp för barn och vuxna
- funktion och säkerhet

Alexander Lott, underläkare ST, Anestesiavdelningen

Vid kritisk sjukdom behöver man ofta stödja andningen. Ett exempel är mask och blåsa, ett av de vanligaste systemen för vuxna och större barn. Det används till exempel när en patient är medvetslös med påverkad andning. Ett annat system är det som används på nyfödda barn som inte orkar andas. Det vanligaste är att använda ett så kallat T-stycke.

Avgörande för en säker vård är att syrgas levereras i rätt nivå och vid behov i hög nivå. Vi publicerade 2021 en artikel där vi visar att en design av mask och blåsa som används inte är säker utan levererar för lite syrgas. Resultatet har väckt stor uppmärksamhet.

Om studien

Hos nyfödda är det än viktigare att man levererar lagom mycket syrgas. För låga nivåer orsakar syrebrist men för höga nivåer är samtidigt skadligt. Vid justering av syrgasleveransen i systemet med T-stycke har en fördröjning beskrivits. Vi vill undersöka vad som påverkar det och vi tror att det är möjligt att korta den tiden.

Metod

Vi genomför nu två studier. I den ena tittar vi på hur systemet med mask och blåsa fungerar för mindre patienter (stora barn) och om en utandningsventil (PEEP-ventil) löser problemet. I den andra studien med T-stycke vill vi granska hur kopplingar påverkar tiden till uppnådd syrgaskoncentration. Studierna sker i ett laboratorium med testutrustning. Det involverar inte djur eller människor.

Nytta

Studierna är viktiga då användare och vårdgivare riskerar att skada patienter på grund av okunskap och undermålig utrustning. Det ställs till exempel inte några krav på syrgasleverans i upphandlingar.