Vad är ett rätt mätt blodtryck?

Gunnar Nilsson, Distriktsläkare, Nära vård Krokom, Strömsund, Åre (Föllinge hälsocentral)

Läkare mäter blodtryck. Foto: Mostphotos

För närvarande är både 24-timmars ambulatorisk blodtrycksmätning och mätning av blodtryck i egenvårdsrum vanliga metoder för diagnostik och monitorering av patienter med högt blodtryck i svensk primärvård. Ambulatorisk blodtrycksmätning innebär att du får ha på dig en automatisk blodtrycksmätare i ett dygn, även på natten. Detta kräver avancerad teknisk utrustning och särskilt tränad vårdpersonal.

Om studien

I vår forskning undersöker vi patienter som behandlas eller utreds för högt blodtryck i primärvården, parallellt med tre olika metoder: blodtrycksmätning utförd av vårdpersonal på mottagningen, ambulatorisk blodtrycksmätning samt automatiserad mätning av blodtryck i ett särskilt egenvårdsrum.

Metod

Identifiering av kardiovaskulära riskfaktorer relaterade till levnadsvanor ska integreras i behandlingen av högt blodtryck. Vi vill därför erbjuda alla studiepersoner ett hälsosamtal med fokus på påverkbara kardiovaskulära riskfaktorer. Förändringar i levnadsvanor dokumenteras enligt intervjuguiden Goda levnadsvanor gör skillnad (www.hfsnatverket.se).

Nytta

Om mätning av blodtryck i ett egenvårdsrum ger likvärdiga resultat som ambulatoriskt uppmätta blodtryck dagtid, skulle diagnostik och uppföljning av patienter i primärvården kunna förenklas. Fler patienter kunde då skötas genom egenkontroller i anslutning till mottagningen, eller eventuellt hemma beroende på tillgången på passande mätutrustning. Den tekniskt mer krävande ambulatoriska tryckmätningen skulle då vi vissa fall kunna ersättas med andra metoder.