Miljöriskfaktorer för multipel skleros
– exponering innan symtomdebut

Viktor Grut, Specialistläkare, Barn- och ungdomsmedicin.

Porträttbild på en man.

Viktor Grut. Foto: Privat

Porträttbild på en man.

Multipel skleros (MS) är en autoimmun sjukdom som drabbar centrala nervsystemet. Efter trauma är MS den vanligaste orsaken till neurologisk funktionsnedsättning hos unga vuxna.

Vad som orsakar MS är fortfarande okänt, men flera miljöfaktorer som ökar risken för sjukdomen har identifierats: EBV-infektion, rökning, övervikt under tonåren samt låg nivå av D-vitamin. Tidigare studier av miljöfaktorerna har främst utförts på vuxna som redan insjuknat i MS. Processen som leder till MS startar dock långt innan de första symtomen visar sig. Tidigare studier av riskfaktorerna har alltså gjorts 10–20 år för sent, vilket kan leda till helt felaktiga slutsatser.

Om studien

Syftet med denna studie är att identifiera riskfaktorer för MS genom att undersöka exponeringen under den tid som har störst betydelse för sjukdomen – under barn- och ungdomsåren.

Metod

För att möjliggöra detta har vi jämfört data från kvalitetsregister för MS med biobanksregister. Vi har därigenom identifierat blodprover från unga individer som senare i livet insjuknat i MS. I samma biobanker har vi sökt fram blodprover från individer som inte insjuknat i MS. Dessa prover används för jämförelse. I blodproverna har vi sedan analyserat virusantikroppar, D-vitamin, fettvävshormoner och andra markörer för de miljöfaktorer som är kopplade till MS. Vi kan därigenom analysera hur dessa miljöfaktorer påverkar risken för att utveckla MS.

Nytta

Detta projekt kan identifiera nyckelfaktorerna för uppkomsten av MS. Därigenom öppnas möjligheten att eliminera riskfaktorer och minska sjukdomens förekomst.