Hur stöttas kvinnor med graviditetsdiabetes och personalens upplevelser av detta

Sofia Köpsén Leg fysioterapeut, McS, Specialistfysioterapeut Primär hälso- och sjukvård, Krokoms hälsocentral.

Sofia Köpsén. Foto: Privat

Porträttbild på en kvinna.

Graviditetsdiabetes (GD) ökar i världen och 2020 diagnosticerades 5,2% av alla gravida i Sverige med GD enligt graviditetsregistrets årsrapport. Detta är ett tillstånd som innebär hälsorisker för både kvinnan och barnet under graviditeten och sedan en ökad risk för kvinnan att utveckla typ 2 diabetes senare i livet.

Tidigare studier har visat att fysisk aktivitet och viktnedgång kan förebygga eller åtminstone fördröja vidare insjuknande i typ 2 diabetes. I dagsläget följs den gravida kvinnan kontinuerligt av diabetessköterska under graviditeten men efter barnet är fött är stöttning i levnadsvanorna mindre förekommande.

Om studien

För att få kunskap om hur personalen upplever arbete och kontakt med denna patientgrupp i dag intervjuades barnmorskor och diabetessköterskor inom både primärvård och specialistvård inom Region Jämtland Härjedalen. Detta även för att ha en kunskapsgrund inför kommande interventionsstudie där fokus ligger på extra stöttning och motivation för goda levnadsvanor efter att barnet är fött med förhoppning att förebygga eller fördröja insjuknande i typ 2 diabetes. Interventionen är utformad för att vara lättillgänglig för kvinnan och kräva begränsade vård-resurser.

Nytta:

Del-studien med intervjuer av personal ger en kartläggning och ökad kunskap om insatser som sker i dag vilket ger viktig bakgrund för vidare studier men även underlag för verksamhetsutveckling.

Kommande interventionsstudie har som mål att med begränsade insatser från vården ändå stötta kvinnan i levnadsvanor för att förebygga eller undvika insjuknande i typ 2 diabetes vilket besparar kvinnan lidande och sjukvården kostnader. Hälsosamma levnadsvanor påverkar hela familjen positivt!