App-behandling av urininkontinens
i vården - kommande studie

Annelie Olofsson (PhD, AT-läkare), Region Jämtland Härjedalen / Umeå Universitet

Annelie Olofsson. Foto: Privat

Urininkontinens är ett problem för många i dagens samhälle. Känslan av att läcka urin vid minsta hopp eller nysning, att inte hinna fram till toaletten i tid och rädslan för att man luktar urin gör livet besvärligt, främst i sociala sammanhang. Få söker vård för sina besvär då man anser det som skamligt och en del av åldrandet.

Ett sätt att nå ut till befolkningen och öka tillgängligheten till vård är genom e-hälsa, där digitala verktyg används för att uppnå och bibehålla hälsa. Forskningsprojektet Tät.nu syftar till att utveckla, utvärdera och lansera appar för behandling av urininkontinens. Apparna har visat sig vara minska inkontinensbesvären, öka livskvalitén och vara kostnadseffektiva.

Om studien

En implementeringsstudie av appen Tät®II är under uppstart. Det är en app för behandling av en typ av urininkontinens som kallas trängning- och blandinkontinens. Urininkontinens som föregås av en trängning, dvs en plötslig känsla av kissnödighet, kan bero på allvarliga orsaker såsom exempelvis cancer eller neurologisk sjukdom. För att patienter ska få rätt vård bör detta uteslutas innan man påbörjar behandling med Tät®II och appen bör därmed rekommenderas av läkare. Syftet med den planerade forskningsstudien är att studera om kvinnor kan erbjudas behandling med Tät®II via primärvården på ett medicinskt säkert sätt.

Metod

Intresserade kvinnor får via hemsidan (tät.nu) fylla i ett frågeformulär om sin urininkontinens och alarmsymptom samt en 2 dagars miktionslista. Detta ombeds kvinnorna ta med till ett läkarbesök. Om det vid läkarbesöket konstaterats att trängnings- eller blandinkontinens föreligger får kvinnorna tillgång till behandling med appen Tät®II. Uppföljning av behandling och implementering av Tät®II kommer ske efter 3 samt 12 månader med hjälp av enkäter och miktionslistor. Därtill kommer kvalitativa intervjuer genomföras med behandlande läkare. Förhoppningen är ca 60 deltagande kvinnor.

Nytta

Vi vill erbjuda primärvården ett behandlingspaket med Tät®II för behandling av trängnings- och blandinkontinens som fungerar smidigt, medicinskt säkert och är tids- och kostnadseffektivt.