Fettlever – går det att mäta med ultraljud?

Leg. röntgensjuksköterska och medicinskt diagnostisk sonograf, Röntgenavdelningen

Den vanligaste förekommande leversjukdomen i världen är icke-alkoholorsakad fettleversjukdom, ungefär en femtedel av Sveriges befolkning har fettlever. Fettleversjukdomen kan förvärras genom ärrbildning i levern. Skrumplever, levercirros, kan uppstå och i värsta fall kan levercellscancer utvecklas.

I dag finns i Sverige inget godkänt läkemedel mot fettlever, men genom livsstilsför-ändringar kan utvecklingen vändas. Tar man bort det som skadar levern kan det gå ganska snabbt att bli av med fettlevern, och därför är det bra att hitta fettinlagringarna tidigt.

Om studien

Med ultraljudsmetod kan vi numera gradera både fett och ärrbildning i levern på vårt sjukhus. Patienten kan undersökas på olika sätt med ultraljud, och vi vet ännu inte riktigt allt som påverkar dom här mätmetoderna och det är det jag forskar på i Linköping just nu.

Jag vill veta hur levern ska undersökas med dessa metoder, för att få ett noggrant mätresultat.

Metod

I Linköping har jag en referensmetod, ett facit, som ultraljudets mätresultat jämförs med statistisk metod. I resultaten ser jag vilka undersökningssätt som är de bästa.

För fettmätningsmetoden tittar jag bland annat på om det går att öka trycket med ultraljudsproben, hur patienten ska ligga och om män och kvinnor ska undersökas på olika sätt. Alla mina resultat är inte klara, det finns mycket data som ska analyseras.

Nytta

Genom min kliniska forskning kan jag använda resultaten direkt i mitt arbete, och min drivkraft är att kunna ge noggranna diagnostiska svar till remittenterna.