Aktuellt från hälso- och sjukvårdsnämnden 23 maj

Årets första tertialrapport stod i fokus under hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde, torsdag 23 maj.

Tertialrapporten beskriver väsentliga händelser under perioden januari till och med april och innehåller bland annat information om uppföljning av uppdrag, verksamhet, personalförhållanden och ekonomisk analys.

Rapporten visar att Region Jämtland Härjedalens tillgänglighet har uppnått en klar förbättring jämfört med 2023. Det gäller särskilt tillgängligheten för den specialiserade vårdens första besök och till operation och behandling.

– Förbättringen som vi nu ser är väldigt positiv. Vi ser även att antalet vårdkontakter fortsätter att öka samtidigt som personalläget återhämtar sig, säger Katarina Nyberg Finn, ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Utfallet i mitten av april visar på en svag nedåtgång jämfört med mars 2023. En av anledningarna kan vara minskade kvällsmottagningar, minskade resurser och det är troligt att Vårdförbundets blockad kan påverka framåt, om den fortsätter.

Ökningen av slutenvårdstillfällen och vårddagar är förhållandevis stor, vilket beror på att fler disponibla vårdplatser tillhandahållits jämfört med tidigare år.

Ekonomiska läget inom hälso- och sjukvården

För perioden januari–april 2024 var den totala kostnaden för hälso- och sjukvårdsnämnden 149 miljoner kronor högre, jämfört med samma period 2023. För perioden januari–april 2024 översteg den totala kostnaden för hälso- och sjukvårdsnämnden med 140,5 miljoner kronor, jämfört med budget. Avvikelsen fördelas på en ökning av intäkter på 40,4 miljoner kronor och en kostnadsökning på 180,9 miljoner kronor.

– Det är framför allt kostnader för hyrbemanning och egen personal som ökat. Från och med 1 april är vi med i det nationella avtalet om hyrbemanning vilket är en viktig del i arbetet med att minska kostnaderna och beroendet av inhyrd bemanning. Eftersom det är nytt har vi ännu inte skördat frukten av de ekonomiska besparingar som det ger, säger Katarina Nyberg Finn.

Då ekonomin i Region Jämtland Härjedalen är hårt ansträngd kommer ytterligare åtgärder tas fram för att minska kostnaderna.

– En del beslut är redan tagna, till exempel restriktioner vid inköp och anställningsstopp av administrativ personal. Det räcker inte, vi behöver göra mer. Det handlar dels om att se över vad vi kan göra och som ger resultat redan i år, dels ta fram åtgärder som ger effekt på lite längre sikt och som tar oss till en ekonomi i balans, säger Katarina Nyberg Finn.

För mer information:
Katarina Nyberg Finn (S), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, 072-202 53 63

 

Text: Thomas Jarnehill