Information till alla medarbetare


 • Rutin för provtagning av samhällsviktiga funktioner i kommunerna
  Läs svaret


 • Sändning med lägesbild över coronaläget
  Läs svaret


 • Regionen går upp i förstärkningsläge
  Läs svaret


 • Nya rekommendationer för provtagning mot covid-19
  Läs svaret


 • Viktigt att verksamheten själv påbörjar smittspårning vid covid-19
  Läs svaret

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se