Information till alla medarbetare


 • Egenprovtagning redo att starta och utökas successivt
  Läs svaret


 • Sommarhälsning
  Läs svaret


 • Egenprovtagning startar senare och i mindre skala
  Läs svaret


 • Egen provtagning för de med misstänkta symptom på covid-19 startar inom kort
  Läs svaret

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se