Kurs i analt och rektalt 3D-ultraljud

Datum: 28-29 november 2019

Plats: Östersunds Sjukhus, Kyrkgatan 16, 831 83 Östersund

Kostnad: 5.400 kr, ev moms tillkommer (500 Euro, VAT may be added.)

Kursen hålls på englelska

For translation to other languanges, click on the Translate icon at the top right corner on the web page.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se