Kurs i analt och rektalt 3D-ultraljud

Datum: 23-24 mars 2023

Plats: Specialistvård Campus, Akademigatan 4c, Östersund.

Kostnad: 5.800 kr, ev moms tillkommer (approximately 540€ Euro, VAT may be added.)

Kursen hålls på engelska

For translation to other languanges, click on the Translate icon at the top right corner on the web page.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
Org. nr: 232100-0214
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
Ekonomienhetens e-post: ekonomienheten@regionjh.se