Coronavirus / covid-19

Sedan december 2019 pågår ett utbrott av ett nytt coronavirus, covid-19, med början i Kina men med spridning i fler länder. Här finns all information för dig som är anställd inom Region Jämtland Härjedalen. Denna sida går även att nå från din mobiltelefon, surfplatta eller privata dator via adressen regionjh.se/coronainternt.

Statistik kring provtagningar

Siffrorna uppdateras varje vardag:


  • Antal provtagna ackumulerat: Ca 244 357 till 29 juni*
    Antal verifierat smittade i länet ackumulerat: 12 641 ( +7 sedan senaste rapport).
    Antal covidpatienter på infektion, HIA och lunga: 1 verifierad och en misstänkt på infektion.Antal covidpatienter på IVA: 0Antal smittade avlidna på sjukhus ackumulerat: 52Övrigt : Sedan första covidpatien lades in har 433 skrivits ut från sjukhuset fram till 10 juni (inga nya data tillgängliga).Informationen om antal smittade per kommun uppdateras normalt på tisdag eftermiddag och omfattar då statistik t.o.m. måndag samma vecka. Där kan du även se antal provtagna, samt antal positiva prover, per vecka. Sidan går tyvärr inte att se via webbläsaren Explorer, men fungerar via exempelvis Chrome, Edge och Safari.
    Länk till sida med statistik
    *Värdet för totalt antal tagna prover rapporteras normalt måndag eller tisdag. Eftersom det går att lämna prover på så många olika sätt så krävs det en hel del kvalitetssäkring av det antalet. Däremot rapporterar alla laboratorier in positiva prover till Folkhälsomyndighetens Sminet, där vårt värde hämtas, så antalet positiva prov är alltid dagsaktuellt.Vaccinationer Till och med 29/6 har totalt 114 587 doser delats ut. 67 801 personer fått sin första dos och 46 786 har fått sin andra. Den här veckan (v. 26) får vi leverans av 9 360 doser från Pfizer och 1 000 doser från Moderna. Torsdag den 1 juli öppnar vi vaccinationsbokningen för dig som fyller 30 år i år eller är äldre.Tid bokas via 1177.se eller på 063-14 22 50. Mer information om vem som får boka och hur bokning går till finns här.

Vaccinering mot covid-19

Alla i Jämtland Härjedalen över 18 år kommer erbjudas gratis vaccin mot covid-19. Varje person behöver två doser.

Det går ännu inte att boka tid eller ställa sig i kö för vaccinering. Vaccinationstakten påverkas av att vi just nu får små leveranser av vaccin - men vi har god beredskap för att vaccinera och använder löpande alla doser som vi har tillgång till.

Vi informerar löpande om länets vaccinering i tidningsannonser samt på www.regionjh.se och
www.1177.se/jamtland-harjedalen.

Rutiner och riktlinjer

Informationsmaterial:

Statistik från Folkhälsomyndigheten 
(
Observera att det kan ske viss eftersläpning varpå siffrorna inte alltid stämmer överns med registrerat i Cosmic)

Informationsmaterial från Folkhälsomyndigheten

Information på 1177.se

Information från vaccinationsledningen:

Information från HR

För att kunna läsa nedanstående dokument krävs att du är inloggad med ditt regionjh-konto i Office.

Facebook för våra medborgare

På Facebook når vi snabbt ut till våra medborgare med information de behöver veta. Håll dig gärna uppdaterad genom att följa Region Jämtland Härjedalen där.