Coronavirus / covid-19

Sedan december 2019 pågår ett utbrott av ett nytt coronavirus, covid-19, med början i Kina men med spridning i fler länder. Här finns all information för dig som är anställd inom Region Jämtland Härjedalen. Denna sida går även att nå från din mobiltelefon, surfplatta eller privata dator via adressen regionjh.se/coronainternt.

Statistik kring provtagningar

Siffrorna uppdateras varje vardag:

  • 2020-08-03 11.34
    Antal provtagna ackumulerat: 18 576Antal verifierat smittade i länet ackumulerat: 1149Antal verifierat smittade som vårdas på sjukhus: 3 patienter, varav 1 på IVA och 2 på infektion.Avisolerade och smittfria men fortfarande på IVA: 0Antal misstänkt smittade som vårdas på sjukhus: 4 patienter, samtliga på infektion.Antal smittade avlidna på sjukhus ackumulerat: 19Antal smittade per kommun: Informationen uppdateras normalt på onsdagar och omfattar då statistik t.o.m. måndag samma vecka. Under semesterperioden kan förseningar förekomma. Graferna går inte att se via webläsaren Explorer, men fungerar via exempelvis Chrome och Edge.
    Länk till grafer
    Övrigt : Sedan första covidpatien lades in har 132 skrivits ut fram till 3 augusti.

Information från HR

För att kunna läsa nedanstående dokument krävs att du är inloggad med ditt regionjh-konto i Office.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214