Coronavirus / covid-19

Sedan december 2019 pågår ett utbrott av ett nytt coronavirus, covid-19, med början i Kina men med spridning i fler länder. Här finns all information för dig som är anställd inom Region Jämtland Härjedalen. Denna sida går även att nå från din mobiltelefon, surfplatta eller privata dator via adressen regionjh.se/coronainternt.

Statistik kring provtagningar

Siffrorna uppdateras varje vardag:

  • 2021-01-19 11.21
    Antal provtagna ackumulerat: ca 107 265*Antal verifierat smittade i länet ackumulerat: 5 503 (+55 sedan gårdagens rapport)Antal covidpatienter på infektion, HIA och lunga: 3 verifierade och en misstänkt på infektion, och 9 verifierade på lungan.Antal covidpatienter på IVA: 3Antal smittade avlidna på sjukhus ackumulerat: 39Övrigt : Sedan första covidpatien lades in har 249 skrivits ut fram till 19 januari.Informationen om antal smittade per kommun uppdateras normalt på tisdageftermiddag och omfattar då statistik t.o.m. måndag samma vecka. Sidan går tyvärr inte att se via webbläsaren Explorer, men fungerar via exempelvis Chrome, Edge och Safari.
    Länk till sida med statistik
    Veckorapporten från antikroppstesterna för allmänheten visar att till och med den 10 januari är totalt 8 635 personer provtagna, varav 1 493 är positiva. Det motsvarar ca 17,3 % av alla testade. Snittåldern på positiva är ca 43,6 år, för negativa är snittåldern ca 46,8 år och för alla provtagna är den ca 46,2 år.*Värdet för totalt antal tagna prover rapporteras normalt varje tisdag med kvalitetssäkrat värde. Eftersom det går att lämna prover på så många olika sätt så krävs det en hel del kvalitetssäkring av det antalet. Däremot rapporterar alla laboratorier in positiva prover till Folkhälsomyndighetens Sminet, där vårt värde hämtas, så antalet positiva prover är alltid

Vaccinering mot covid-19

Den 27/12-20 påbörjade Region Jämtland Härjedalen vaccinering av de mest prioriterade grupperna. Först ut är äldre på särskilda boenden.

Vem som får vaccin först styrs av nationella prioriteringar. De som löper störst risk att bli allvarligt sjuka erbjuds vaccinet först. Det går alltså inte att boka tid eller ställa sig i någon kö för vaccinering nu. Varken för allmänheten eller för personer i riskgrupper eller på andra särskilda boenden. Alla invånare i Jämtlands län kommer att få veta när, var och hur vaccination mot covid-19 ska ske, men vi kan inte ge någon detaljerad information i dagsläget eftersom det är oklart när och hur mycket vaccin som finns tillgängligt.

Information kommer att ske via annonser i dagspress, regionens hemsida och via 1177.se.

Rutiner och riktlinjer

Information från HR

För att kunna läsa nedanstående dokument krävs att du är inloggad med ditt regionjh-konto i Office.

Facebook för våra medborgare

På Facebook når vi snabbt ut till våra medborgare med information de behöver veta. Håll dig gärna uppdaterad genom att följa Region Jämtland Härjedalen där.