Coronavirus / covid-19

Sedan december 2019 pågår ett utbrott av ett nytt coronavirus, covid-19, med början i Kina men med spridning i fler länder. Här finns all information för dig som är anställd inom Region Jämtland Härjedalen. Denna sida går även att nå från din mobiltelefon, surfplatta eller privata dator via adressen regionjh.se/coronainternt.

Statistik kring provtagningar

Siffrorna uppdateras varje vardag:


  • Antal provtagna ackumulerat: Ca 190 144 till 21 april*Antal verifierat smittade i länet ackumulerat: 10 415 (+82 sedan gårdagens rapport)Antal covidpatienter på infektion, HIA och lunga: 7 verifierade på infektion och 9 på lungan.Antal covidpatienter på IVA: 5, varav 2 externaAntal smittade avlidna på sjukhus ackumulerat: 47Övrigt : Sedan första covidpatien lades in har 355 skrivits ut från sjukhuset fram till 22 april.Informationen om antal smittade per kommun uppdateras normalt på tisdag eftermiddag och omfattar då statistik t.o.m. måndag samma vecka. OBS! Ingen uppdatering kommer att ske v.16. Där kan du även se antal provtagna, samt antal positiva prover, per vecka. Sidan går tyvärr inte att se via webbläsaren Explorer, men fungerar via exempelvis Chrome, Edge och Safari.
    Länk till sida med statistik
    *Värdet för totalt antal tagna prover rapporteras normalt måndag eller tisdag. Eftersom det går att lämna prover på så många olika sätt så krävs det en hel del kvalitetssäkring av det antalet. Däremot rapporterar alla laboratorier in positiva prover till Folkhälsomyndighetens Sminet, där vårt värde hämtas, så antalet positiva prov är alltid dagsaktuellt.Vaccinationer Till och med 18/4 har totalt 41 018 doser delats ut. 32 046 personer fått sin första dos och 8 972 har fått sin andra. Den här veckan (v. 16) får vi leverans av 3 510 doser av Pfizers vaccin och 1 100 doser av Astra Zeneca.Den 21 april öppnade tidbokningen för vaccination för dig som fyller 60 år i år eller är äldre. Det innebär att vi nu påbörjar vaccineringen i fas 3 parallellt med att fas 2 fortsätter. Vi öppnar även för personal som jobbar patientnära inom hälso- och sjukvård. Bokning sker via bokningstelefonen på telefonnummer 063-14 22 50, eller via 1177.se. Mer information om hur bokning går till finns här. Prioritetsordningen för vaccinering styrs av nationella prioriteringar.

Vaccinering mot covid-19

Alla i Jämtland Härjedalen över 18 år kommer erbjudas gratis vaccin mot covid-19. Varje person behöver två doser.

Det går ännu inte att boka tid eller ställa sig i kö för vaccinering. Vaccinationstakten påverkas av att vi just nu får små leveranser av vaccin - men vi har god beredskap för att vaccinera och använder löpande alla doser som vi har tillgång till.

Vi informerar löpande om länets vaccinering i tidningsannonser samt på www.regionjh.se och
www.1177.se/jamtland-harjedalen.

Rutiner och riktlinjer

Informationsmaterial:

Statistik från Folkhälsomyndigheten 
(
Observera att det kan ske viss eftersläpning varpå siffrorna inte alltid stämmer överns med registrerat i Cosmic)

Informationsmaterial från Folkhälsomyndigheten

Information på 1177.se

Kommuninformation:

Information från HR

För att kunna läsa nedanstående dokument krävs att du är inloggad med ditt regionjh-konto i Office.