Bild på personer i verksamheten Foto: Jonas Kullman

Klinisk forskning är en förutsättning för utvecklingen av nya behandlings- och diagnostiskmetoder och därmed även för en höjd vårdkvalitet. Tillsammans med främst Umeå universitet bedriver och stödjer Region Jämtland Härjedalen klinisk forskning kopplad till många av vår tids folksjukdomar, som hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes och astma.

Region Jämtland Härjedalen har idag ett stort antal registrerade doktorander och forskare knutna till Regionen publicerar årligen ett 60-tal internationella vetenskapliga artiklar. Parallellt med detta deltar Regionen i flera samfinansierade strategiska utvecklings- och forskningsprojekt som ett led i att utveckla en mer patientnära och tillgänglig sjukvård.

 

Har du frågor om forskning, eller du kanske själv vill börja bedriva forskning, kontakta FoU-enheten via e-post eller på telefon 063-14 24 63.


REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN