Bild på personer i verksamheten Foto: Sandra Lee Pettersson

Regionala utvecklingsförvaltningen är den del av Region Jämtland Härjedalen som arbetar med att samordna och effektivisera det regionala utvecklingsarbetet.

Vår uppgift är att ta tillvara möjligheter och främja utvecklingen inom en rad viktiga områden, till exempel kompetens och utbildning, näringsliv, livsmiljö och attraktion samt infrastruktur.

Innovation i världsklass

I Jämtlands län vill vi ha en innovationsdriven samhällsutveckling i världsklass. Läs mer här.

Snart rullar el-bussar i länet

Våren 2018 kommer de första el-bussarna att rulla i länet. Bussarna kommer att uteslutande drivas av förnybar energi och trafikera sträckan Torvalla - Brittsbo. Läs mer här.

Ansök om projektstöd

Vi beslutar om statliga medel som kan sökas för medfinansiering av projekt. Läs mer här.

Kompetensplattformen

Tillgång till rätt kompetens i arbetslivet är en förutsättning för tillväxt i regionen. Läs mer här.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se Telefon: 063-14 75 00 (växel)