Ditt beslut kan rädda liv! Kan du tänka dig att ta emot ett nytt organ om du blir sjuk? Då kanske du också kan tänka dig att bli donator? Gör ditt beslut känt, registrera dig på www.livsviktigt.se

Nyheter

 • Spädbarn håller vuxen hand 2016-08-29 14.05
  Seminarium 27-28 september: Ett steg närmare en säkrare blodpåse

   Välkommen till Östersund och ett spännande seminarium lunch till lunch på Jamtli. Presentationer av projektets framsteg, fortsättning och framtida utmaningar.
  ________________________________________________________________
 • Björn Eriksson, landstingsdirektör 2016-08-29 09.06
  Bättre bemanning behövs

  En sommar har snart gått och läget inom vården har varit ansträngt på många håll. Lite väl ansträngt kan man tycka! Vi hade behövt fler ordinarie medarbetare för att kunna ha fler ...
  ________________________________________________________________
 • En person blir vaccinerad. 2016-08-26 14.22
  Influensavaccination av nyanlända – lyckat initiativ

  Under hösten 2015 ökade antalet personer som sökte asyl i Sverige dramatiskt och region Jämtland Härjedalen tog emot fler än 3600 sökande. Den trångboddhet som blev följden på fler...
  ________________________________________________________________
 • START! Res dig. Sträck på dig. Rör på dig. Om två månader är du piggare, gladare och friskare. Motion - det är du värd! 2016-08-25 16.15
  Tävla och vinn en spahelg eller ett gymkort!             

  Så här gör du för att vara med i tävlingen:
  • Bestäm dig för att börja motionera.
  • Anmäl dig till någon eller alla tre tävlingsperioderna på www.startmotion.se
  • Anmäl dig senast dagen inn...

  ________________________________________________________________
 • Stefan Nilsson 2016-08-22 08.58
  Klimatråd Jämtlands län – workshop 16 september 2016

  Hur gör vi det trendigt att ställa om? Till vår hjälp under denna workshop har vi en grupp studenter från Mittuniversitetet, som arbetat med att försöka finna kreativa lösningar ti...
  ________________________________________________________________
 • 2016-08-17 13.35
  Sök pengar för ditt arbete mot sexuellt överförbara infektioner

  Vill du arbeta med förebyggande insatser mot hiv/aids och andra sexuellt överförbara infektioner (STI)? Då kan du som är verksam inom regionen, kommun eller ideell organisation sök...
  ________________________________________________________________
 • 2016-08-17 09.08
  Deltagare från alla världsdelar till Unescos möte i Östersund

  Hittills har nära 100 av de totalt 116 städer som ingår i Unesco’s Creative Cities Network anmält sig till årsmötet i Östersund i september. Städer från alla världsdelar finns repr...
  ________________________________________________________________
 • Vy över åhörare i en hörsal 2016-08-16 15.10
  Lyssna på de öppna delarna av regionstyrelsens sammanträde

  Vi jobbar självfallet för att höja kvaliteten på vården och samtidigt bli effektivare. På regionstyrelsens kommande möte berörs det på olika sätt. Delar av mötet är öppet för alla ...
  ________________________________________________________________

Välkommen till Region Jämtland Härjedalen

Björn Eriksson

Björn Eriksson

I vår region ligger vi steget före och står aldrig stilla. Vi tänker nytt kring idrott, kultur och integration, blandar vilt och skapar ett kreativt flöde. Det gör oss till en av landets mest entreprenörsdrivna regioner. Forskningen frodas och klimatet är gott.

Region Jämtland Härjedalen ska, tillsammans med engagerade medborgare, bli en motor för att locka fler människor att leva, studera, arbeta och turista här.

Vår region ska bli en plats som växer och utvecklas och som vi alla kan vara stolta över!

 

Björn Eriksson, regiondirektör

 

 

Region Jämtland Härjedalen.    Box 654   831 27 Östersund.    Telefon: 063-14 75 00.    E-post: region@regionjh.se

jllwwwext2/192.168.1.69