Ditt beslut kan rädda liv! Kan du tänka dig att ta emot ett nytt organ om du blir sjuk? Då kanske du också kan tänka dig att bli donator? Gör ditt beslut känt, registrera dig på www.livsviktigt.se

Nyheter

 • kvinna spelar trombon 2016-10-26 08.30
  Dags att söka organisationsbidrag

  Region Jämtland Härjedalen fördelar bidrag till länets organisationsliv. Ansökan om regionbidrag för verksamhetsåret 2017 görs senast 31 oktober 2016 på särskild blankett.
  ________________________________________________________________
 • Miljöminister Karolina Skog 2016-10-25 16.41
  Miljöministern imponerad av regionens miljöarbete


  Miljöminister Karolina Skog kom på blixtvisit till Region Jämtland Härjedalen idag. Här fick hon bland annat veta mer om Jegreliusinstitutets arbete med att ta fram PVC-fria blodpå...
  ________________________________________________________________
 • Dag Hartman, Region Jämtland Härjedalens projektledare för Unescoårsmötet står och talar på en scen under mötet framför en stor bild på en brödbit med ost och hjortron på. Han har några papper i händerna. 2016-10-25 11.45
  Chans till dubbla priser på guldgala

  Både regionens storsatsning på att med teknikens hjälp flytta vården närmare patienten och det omfattande arbetet med Unesco Creative Cities Networks årsmöte tidigare i höst kan pr...
  ________________________________________________________________
 • Bild på Tiina Pirhonen barnmorska/föreläsare, Malin Winsö barnmorska, Anna-Maria Strand barnmorska, Kristina Tullsten enhetschef kvinnosjukvården och Jouko Pirhonen läkare/föreläsare. Foto: Lena Manneby 2016-10-19 12.01
  Justerade handgrepp ger färre bristningar vid förlossning

  Kvinnokliniken i Östersund vill minska antalet allvarliga bristningar vid förlossningar och satsar på att utbilda personalen. Metoden har använts länge i Finland, där antalet allva...
  ________________________________________________________________
 • Elevernas betygsättning av politikerna var tuff. Här syns några av eleverna ur samhällsprogrammet årskurs 2 och de politiker som samlats för en dialog runt regionfrågan. Foto: Gun Råberg Kjellerstrand 2016-10-14 11.53
  Gymnasieelever saknar fakta i regionfrågan

  För lite fakta, svårt och byråkratiskt språk och för många luftord.
  Det betyget sätter en gymnasieklass på de politiker som debatterar och ansvarar för frågan om en ny och större re...

  ________________________________________________________________
 • Patrik Borgström 2016-10-13 16.14
  Region Jämtland Härjedalen
  nominerade till Guldpillret


  För sjunde året delas Guldpillret ut till det bästa receptet för bättre läkemedelsanvändning och färre läkemedelsskador. I år är tio bidrag nominerade – bland dem Region Jämtland H...
  ________________________________________________________________
 • Linda Jervidal fotad ute vid en trädstam 2016-10-11 15.35
  Linda nominerad till Vårdförbundspriset 2016

  Linda Jervidal, distriktssjuksköterska och sårsjuksköterska hos Region Jämtland Härjedalen, är en av fyra i landet som på Vårdgalan i Stockholm i november har chans att vinna Vårdf...
  ________________________________________________________________
 • 2016-10-03 09.16
  Att ingå i en stor region - eller att stå utanför.  Regionstyrelsen tog den 28 september beslut om det remissvar som lämnas till Regeringen angående utredningen Nya Regioner - tre nya län.
  Ordföranden Ann-Marie Johansson (S) berättar...

  ________________________________________________________________

Välkommen till Region Jämtland Härjedalen

Björn Eriksson

Björn Eriksson

I vår region ligger vi steget före och står aldrig stilla. Vi tänker nytt kring idrott, kultur och integration, blandar vilt och skapar ett kreativt flöde. Det gör oss till en av landets mest entreprenörsdrivna regioner. Forskningen frodas och klimatet är gott.

Region Jämtland Härjedalen ska, tillsammans med engagerade medborgare, bli en motor för att locka fler människor att leva, studera, arbeta och turista här.

Vår region ska bli en plats som växer och utvecklas och som vi alla kan vara stolta över!

 

Björn Eriksson, regiondirektör

 

 

Region Jämtland Härjedalen.    Box 654   831 27 Östersund.    Telefon: 063-14 75 00.    E-post: region@regionjh.se

jllwwwext/192.168.1.7