Cellprovsveckan 16-21 maj 2016

Nyheter

 • 2016-06-29 15.35
  Ring 1177 för råd och hjälp till vård

  Under sommaren är trycket högt inom såväl primärvården som mottagningarna på Östersunds sjukhus. Sommarstängda vårdplatser öppnas av och till för att kunna tillgodose de behov som ...
  ________________________________________________________________
 • Ultraljud på hemmaplan. Distansoberoende vård. 2016-06-29 13.16
  Ultraljud på hemmaplan spar tid och oro

  Färre mil med bilen och snabbare svar från doktorn. Det är två av pluspoängen när Region Jämtland Härjedalen satsar på att utveckla den digitala tekniken inom vården. I Gällö finns...
  ________________________________________________________________
 • Exteriörbild från entren av Jamtli Exercishall 2016-06-29 12.04
  Renässans och barock under samma tak

  Att två av den europeiska konsthistoriens mest kända konstnärer skulle visa upp sin konst under samma Östersundstak trodde nog inte många var möjligt. Men med hjälp av modern digit...
  ________________________________________________________________
 • 2016-06-29 11.16
  Nu finns programmet för gastronomi- och kulturveckan 12-18 september

  Östersund och Jämtland Härjedalen är sedan 2010 utsedd till Creative City of Gastronomy av FNs UNESCO-nätverk Creative Cities Network. Gastronomi- och kulturveckan anordnas i samba...
  ________________________________________________________________

Välkommen till Region Jämtland Härjedalen

Björn Eriksson

Björn Eriksson

I vår region ligger vi steget före och står aldrig stilla. Vi tänker nytt kring idrott, kultur och integration, blandar vilt och skapar ett kreativt flöde. Det gör oss till en av landets mest entreprenörsdrivna regioner. Forskningen frodas och klimatet är gott.

Region Jämtland Härjedalen ska, tillsammans med engagerade medborgare, bli en motor för att locka fler människor att leva, studera, arbeta och turista här.

Vår region ska bli en plats som växer och utvecklas och som vi alla kan vara stolta över!

 

Björn Eriksson, regiondirektör

 

 

Region Jämtland Härjedalen.    Box 654   831 27 Östersund.    Telefon: 063-14 75 00.    E-post: region@regionjh.se

jllwwwext/192.168.1.7