Tandvårdsstöd för vuxna

Tandvårdsstödet riktar sig till personer med vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar. Det ska uppmuntra till förebyggande behandlingar och ge möjligheter för personer med stora behov att få tandvård till en rimlig kostnad.

Stödet består av två delar:


  • Det ena stödet är ett statligt bidrag som ska användas till förebyggande tandvård. Detta bidrag kallas särskilt tandvårdsbidrag (STB).
  • Ett stöd som regionen administrerar och som riktar sig till personer med stora tandvårdsbehov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Patientavgifterna är de samma som inom hälso- och sjukvården.

Vilka som har rätt till de olika stöden är fastställt i lagar och föreskrifter. Mer information om detta hittar du här:

Region Jämtland Härjedalens stöd

Uppsökande nödvändig tandvård

Tandvårdsstöd om man har en funktionsnedsättning (1177.se)

Statligt stöd (STB)

Särskilt tandvårdsbidrag (1177.se)

Försäkringskassans information om statligt tandvårdsstöd

Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med det år man fyller 24 år. Stödet administreras av Försäkringskassan.

Statligt Tandvårdsstöd

Allmäntandvård för barn och unga vuxna samt övriga tandvårsstöd för vuxna administras via landsting och regioner.