Tandreglering

Vi på tandregleringen är specialister på att diagnostisera, förebygga och behandla bett- och tandställningsavvikelser.

Det finns olika typer av tandställningar. En del är avtagbara och en del sitter fastlimmade på tänderna, så kallad räls.


Bedömning av behandlingsbehov:

Barn- och ungdomar:
Din ordinarie tandläkare bedömer om du har en bettavvikelse som bör behandlas. Vid behov konsulterar hon eller han oss.

Vuxna:
Vuxna behandlas i mån av resurser.

Före, under och efter behandling med fastsittande tandställning.
Behandlingstid ca 2 år.

Tänder före behandling med fastsittande tandställning

Före behandling

Tänder under behandling med fastsittande tandställning

Under behandling

Tänder efter behandling med fastsittande tandställning

Efter behandling

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214