Pedodonti - Specialiserad barn- och ungdomstandvård.

Pedodontin i Östersund tar emot barn och ungdomar 0-19 år utifrån remiss från tandläkare, läkare, logoped och andra vårdgivare.

Remissorsaken kan vara ett större behandlingsbehov, uttalad tandvårdsrädsla, kroniska sjukdomar, funktionsnedsättningar eller tandolycksfallsskador, grava tandutvecklingsstörningar och slemhinneförändringar.

Vid första besöket görs en utredning och utifrån den görs en individuellt behovsanpassad planering tillsammans med barnet/ungdomen och dess vårdnadshavare.

Specialisttandläkaren samarbetar också med allmäntandvården runt om i länet och med privattandläkare.

Vi erbjuder rådgivning och stöd till behandling av enskilda patienter alltefter tandläkares frågeställningar.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214