Återbetalning till dig med Frisktandvård

Du som har ett pågående Frisktandvårdsavtal hos oss i Folktandvården och ditt avtal startade före den 15 april 2018, kommer nu att få tillbaka pengar tack vare höjning av det allmänna tandvårdsbidraget.

Den 15 april 2018 höjde regeringen det allmänna tandvårdsbidraget (ATB). Bidraget höjdes med 300 kronor per år för dig mellan 23 och 29 år samt 65 år och äldre. För dig mellan 30 och 64 år höjdes bidraget med 150 kronor. Tack vare höjningen kommer du som har ett Frisktandvårdsavtal med startdatum före den 15 april 2018 att få tillbaka det höjda beloppet.

Betalning via autogiro

Om du betalar ditt avtal via autogiro kommer du automatiskt att få beloppet. Bidragshöjningen fördelas på de återstående autogirodragningarna så att beloppen på de återstående dragningarna sänks. Den totala sänkningen motsvarar höjningen av bidraget. Sker från och med oktober 2018.

Betalning via faktura

För dig som betalar ditt avtal via faktura är summan sänkt på de kommande årsfakturorna. Bidragshöjning fördelas lika på de återstående årsfakturorna under avtalsperioden. Är du inne på ditt sista avtalsår och redan har betalt den sista årsfakturan får du ett tillgodo motsvarande bidragshöjningen på ditt tandvårdskonto på kliniken. Tillgodo kan sedan användas vid en kommande förlängning av avtalet eller återbetalas.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214