FoU Jämt


FoU Jämt är ett regionalt kunskapscentrum som genom forskarstöd och praktiknära forsknings- och utvecklingsinsatser bidrar till en långsiktig evidensbaserad kunskapsuppbyggnad inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.

 

Välkommen till oss!

 

Aktuellt från FoU Jämt och nationell nivå

 • 2020-03-30 11.14

  FoU-medel 2020
  Har du en projektidé som du vill få möjlighet att utveckla
  på din arbetsplats/ inom ditt verksamhetsområde?

  Alla som arbetar inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård i länets kommuner kan söka FoU-medel för att stimulera verksamhetsnära utvecklingsarbeten. Detta gäller även för personal i privata ...
 • 2020-03-16 12.44
  Filmad föreläsning - Forterapport Cannabis: Harmlös rekreation eller farlig drog?
  Forterapport Cannabis: Harmlös rekreation eller farlig drog? Filmad och textad presentation med professor Peter Allebeck.Föreläsningen igger nu upplagd på Länsstyrelsen Västra Götalands Youtubekanal.

 • 2020-03-16 12.41
  Anonymt stöd via nätet vid cannabisberoende
  Den 18 februari 2020 publicerades forskningsstudien "Guided web-based treatment program for reducing cannabis use: a randomized controlled trial". I studien undersöks effekten av anonymt och internetb...
  Studien finner du här.
 • 2020-03-16 12.02
  Framtidens teknik i omsorgens tjänst
  Den 11 mars publicerades utredningen Framtidens teknik i omsorgens tjänst, utredning om välfärdsteknik i äldreomsorgen, SOU 2020:14. Utredningen har sett över och föreslagit åtgärder som kan främja in...
  Kommunerna har kommit olika långt när det gäller digitaliseringen inom äldreomsorgen men fortfarande är det mycket få äldre som får tillgång till tjänster utformade med välfärdsteknik, trots de fördel...
 • 2020-03-16 12.00
  Digitalisering i välfärden - Attityder och erfarenheter bland medarbetare och studenter
  SKR har via två webbenkäter undersökt hur studenter och medarbetare i välfärden ser på digitalisering och användning av digital teknik i sitt arbete och vilka erfarenheter de har.
  Majoriteten av de yrkesverksamma är positiva till ökad digitalisering på arbetsplatsen. Få studenter upplever att deras utbildning förbereder dem för att använda digitala verktyg i arbetet. Studien fi...
Hantera prenumeration

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214