Vård och omsorgscollege

Regionalt Vård- och omsorgscollege i Jämtlands län

Vård- och omsorgscollege är en certifierad samverkan och kvalitetssäkring av vård- och omsorg. Samverkan sker mellan arbetsgivare och gymnasial utbildning. I den certifierade samverkan ingår arbetsgivare, utbildningsanordnare, fackförbund, Mittuniversitetet och Arbetsförmedlingen.

Syftet med vård- och omsorgscollege är att verka för kompetensförsörjning över tid, samt säkerställa kompetens och kvalitet inom vård- och omsorgsutbildningarna. Via samverkan dras nytta av kompetenser, erfarenheter och resurser, samt gemensamt bidrag till kvalitet och säkerhet inom vård- och omsorg.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214