Förnybart i tanken

Förnybart i tanken, en 3-årig satsning med start hösten 2019, ska stärka klimatarbetet i Jämtlands och Västernorrlands län genom att bidra till ökad tillgång och efterfrågan på förnybara och hållbara drivmedel.

Satsningen ska bidra till:

  • minskade koldioxidutsläpp
  • genomförandet av länens klimatstrategier
  • ökad regional konkurrenskraft för näringslivet

Genom strategiskt arbete, kunskapsspridning, stöttning till företag, och offentlig upphandling vill vi möta de identifierade utmaningar som finns i länen för förnybara och hållbara drivmedel.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214