Projekt inom Energi och klimat

Regionala utvecklingsförvaltningen driver en rad samhällsorienterade utvecklingsprojekt. Syftet med projekten är att stärka och utveckla länet genom insatser som verkar inom prioriterade områden. I menyn till vänster kan du få en överblick över de projekt som pågår just nu inom området Energi och klimat.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214