Energi och klimat

Verksamheten inom energi och klimat - Energikontoret Region Jämtland Härjedalen arbetar för

  • minskade utsläpp av växthusgaser
  • effektivare energianvändning
  • ökad användning av förnybar energi.
Det gör vi genom att initiera, samordna och driva projekt, uppdrag och nätverk. Vi som jobbar med energi- och klimatfrågor är en grupp med olika kompetens och bakgrund. Ofta genomför vi våra projekt och uppdrag tillsammans med andra aktörer i och utanför länet. Energikontoret vid Region Jämtland Härjedalen är ett av 15 energikontor i Sverige.

Välkommen att kontakta oss!