Stolpe in för Stad och Land (SiSL)

Bygger kunskap och laddstationer


I projektet Stolpe in för Stad och Land (SiSL) arbetar vi för förbättrade förutsättningar för att resa med elbil i hela Mellersta Norrland.

Ökad tillgänglighet och valfrihet för privatbilister och företagare att köra fordon på förnybar el skapar goda förutsättningar för att minska deras koldioxidutsläpp från transporter. Detta bidrar till omställningen till en fossilfri fordonsflotta i hela norra Sverige, även på landsbygden.

Vi driver projektet tillsammans med Biofuel Region under 2018-2021.
Mer information kommer snart.

Kontakt:
Moa Breivik
063-14 66 10
moa.breivik@regionjh.se

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214