Stolpe in för Stad och Land (SiSL)

Ditt bollplank kring laddstationer och laddbara bilar


I projektet Stolpe in för Stad och Land Mellersta Norrland (SiSL) arbetar vi för förbättrade förutsättningar för att resa med elbil i Jämtlands och Västernorrlands län.

Ökad tillgänglighet och valfrihet för privatbilister och företagare att köra fordon på förnybar el skapar goda förutsättningar för att minska deras koldioxidutsläpp från transporter. Detta bidrar till omställningen till en fossilfri fordonsflotta i hela norra Sverige, även på landsbygden.

Vi driver projektet tillsammans med BioFuel Region för att stötta laddinfrastukturutbyggnaden samt öka kunskapen om e-mobilitet. Projektet pågår 2018-2021 med målet är att utveckla en väldimensionerad och sammanhållen laddinfrastruktur för laddfordon i Mellersta Norrland.

En stor del av projektet fokuserar på att öka kunskapen om elbilar och de förutsättningar som norra Sverige har för att kunna köra elbil. Vi besöker alla kommuner i Västernorrland och Jämtlands län och genomför olika typer av föreläsningar och workshops.

Aktuellt

24 maj - Elbilslunch med provkörningPDF


Här kan du läsa mer om aktuella händelser i projektet


Vill du veta mer och om vi kan komma till din kommun?

Kontakt:
Moa Breivik
063-14 66 10
moa.breivik@regionjh.se

Detta projekt delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, finansiering för regionala tillväxtåtgärder, Länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län m.fl.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214