Laddinfrastrukturprojektet

Region Jämtland Härjedalen genomför under våren 2017 en förstudie för laddinfrastruktur för att utreda förutsättningar och behov samt förankra frågan hos flera aktörer i länet. Målet för förstudien är att utreda laddstolparnas placering, tekniska specifikationer samt drift.

Förstudien ska även identifiera andra aktörer som är intresserade av att investera i laddinfrastruktur och kartlägga möjliga finansieringskällor till ett eventuellt genomförandeprojekt. En del av arbetet kommer att bestå av förankring hos näringslivet, kommuner och andra offentliga aktörer i regionen.

Kontakt
Jimmy Anjevall, 063- 14 65 93 jimmy.anjevall@regionjh.se
Moa Breivik, 063-14 66 10 moa.breivik@regionjh.se

Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Jämtland Härjedalen.

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
Fakturaadress: Box 910, 831 29 Östersund
E-post: region@regionjh.se
Telefon: 063-14 75 00 (växel)
O
rg. nr: 232100-0214